برگزاری جلسه نهایی سازی بسته اختلالات تکاملی عصبی کودکان در بیمارستان مفید

تاریخ : 1395/09/28

تعداد بازدید : 1201

0 امتیاز از 0 رای

جلسه نهایی سازی بسته اختلالات تکاملی عصبی با حضور دکتر کریم زاده، دکتر تقدیری، دکتر ساکت، دکتر فلاحی و خانم تجلی و رجایی از مرکز علوم اعصاب کودکان بیمارستان مفید و نیز دکتر جغتایی، دکتر اعرابی و دکتر نوروزی نمایندگان ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در محل بیمارستان مفید روز یکشنبه 28 آذر ماه 95 برگزار شد.

در ابتدای جلسه سرکار خانم دکتر کریم زاده ضمن معرفی همکاران از ایشان خواستند نکات مورد نظر خود در خصوص اختلالات تکاملی عصبی را اعلام نمایند. دکتر حسین کریمی متخصص کودکان در رشته بازتوانی عصبی مقایسه ای از یک کشور کوچک خارجی در حوزه اختلالات تکاملی عصبی همچون مجارستان صحبت کرده و امکان ایجاد چنین مرکزی را در ایران مکمن و لازم دانستند. پس از آن دکتر تقدیری، نورولوژیست کودکان، با نگاهی انتقاد آمیز به علت و چرایی عدم توجه به ایجاد مرکز اختلالات تکاملی عصبی کودکان در طی این سالها پرداخته و خواستار برنامه ریزی این امر به گونه‌ای بودند که کاری جمعی و با هماهنگی بین تمامی گروههای مختلف مرتبط با کودکان صورت بگیرد.
پس از آن دکتر ساکت ضمن خشنودی از پیشنهاد تدوین اختلالات تکاملی عصبی کودکان از اینکه همزمان این برنامه با حضور گروههای درمانگر، روانشناس، کاردرمانگر، پزشک و متخصصان کودک در حال تدوین است تشکر کرده و پیشنهاد این هماهنگی را در نهادهای بالا دستی همچون معاونتهای بهداشت، درمان و آموزش دادند.

در ادامه بحث دکتر تقدیری از راه اندازی درمانگاه جامع اختلالات تکاملی تراب برای کودکان یاد کردند و افزودند این مرکز در همکاری با بیمارستان مفید میتواند قطب مهمی در درمان موثر اختلالات تکاملی کودکان باشد. ایشان با اشاره به آمار مراجعان به بیمارستان مفید اعلام کردند همه ماهه 1000 نفر به بیمارستان مفید مراجعه میکنند که 15 تا 20 درصد دچار مشکلات تکاملی هستند. راه اندازی مرکز اختلالات تکاملی شناختی با هدایت حتی 200 نفر در ماه میتواند کمک موثری برای کشور باشد.
پس از آن دکتر اعرابی با ابراز خوشوقتی از حضور در میان اساتید حوزه تکامل کودک بیان کردند تجربه در ستاد نشان داده است زمانی موفق هستیم که افراد حوزه های مختلف دورهم جمع شده و به یک زبان مشترک در مورد یک موضوع خاص برسند. هر چند این امر در ابتدا سخت به نظر میرسد اما به مرور به ثباتی خواهیم رسید. ایشان هم چنین یاد آور شدند در نگاه جامع تر تصویربرداریهای مغزی و نیز آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز میتواند بخش مهمی در مطالعات تکاملی کودکان باشد
دکتر فلاحی پزشک مرکز تحقیقات علوم اعصاب نفر بعدی بودند که با بیان اینکه 50 تا 60 درصد کودکانی که اختلال تکاملی پیدا میکنند مربوط به دوران نوزادی آنهاست اشاره کردند که متاسفانه در مراکز فعلی این اختلالات دیده نمی شود. اگر چه مشکلات جسمی ، تنفسی و گوارشی کودک بررسی و نظارت می شود، پروتکلی برای بررسی مشکلات شناختی کودک وجود ندارد.
دکتر جغتایی مشاور عالی ستاد در امور آموزش با جمع بندی نظرات جمع اشاره کردند مشکل ما در حال حاضر عدم سیستم ارجاعی برای بازتوانی است. جایی که هم بتواند بیمار را شناسایی کرده و او را به مکان مناسب ارجاع دهد و پس از آن بیمار بتواند خدمات مناسب با نیازش را دریافت کند. که این مهم نیاز به داشتن پروتکل های مشخص برای هر بخش از شناسایی، ارجاع و تا خدمات رسانی است، تا حدی که فرد پس از دریافت خدمات بتواند به جامعه باز گردد.

filereader.php?p1=main_2a0617accf8bb8625

ایشان در اردامه افزودند مراجعان از دو بخش بیمارستان و مراکز بهداشتی و خانه های سلامت ارجاع می شوند و باید در برنامه بسته تکاملی، آموزش متخصصان و نیز شاغلان در مراکز بهداشتی و بیمارستانی، رکن اصلی این برنامه قرار گیرد. با شکل گیری اولین مرکز موفق در کشور این مجموعه میتواند به عنوان نمونه راهنماهای کاربردی را به شکل مکتوب در اختیار دیگر مراکز قرار دهد.
در انتها خانم دکتر کریم زاده اسامی تیم طراحی راهنما نویسی را مشخص و تعهدات بیمارستان مفید و مرکز اختلالات عصبی کودکان را شامل تعیین افراد کمیسیون مشترک، تعیین روز تکامل برای حضور گروههای مختلف درمانی کودک در مرکز جامع سلامت تراب، شکل گیری هسته پژوهش با سرپرستی خود را اعلام نمودند.

در پایان توافقات جلسه توسط دکتر جغتایی و سرکار خانم دکتر کریم زاده به شرح ذیل اعلام شد:

تهیه گایدلاینها و راهنماهای حوزه اختلالات تکاملی با تاکید بر مداخلات شناختی
تجهیز آزمایشگاه اختلالات تکاملی در همکاری دانشگاه شهید بهشتی و ستاد علوم شناختی
برگزاری یک کارگاه و سمینار حوزه اختلالات تکاملی عصبی با حمایت ستاد
حمایت از دعوت و حضور یک استاد خارجی خبره در حوزه اختلالات تکاملی عصبی برای برگزاری دوره های درسی و کارگاه با حمایت ستاد
بررسی و مطالعه مروری در حوزه اختلالات تکاملی عصبی با حمایت ستاد
نظر شما