ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

مدرسه بهاره علوم شناختی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در مشهد

به منظور آشنایی دانشجویان با فن آوری های نوین علوم شناختی، تقویت و افزایش فعالیت های گروهی و نیز تاکید بر تفکر بین رشته ای جهت استفاده در حوزه های شناختی ، مدرسه "بهاره علوم شناختی" در مشهد برگزار می شود.

تقویم رویداد ها
  • 1397/02/19

    برنامه زمانبندی کارگاه "آشنایی با جزئیات طراحی یک سیستم ایمپلنت مغزی" در بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها