ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

ششمین کنگره‌ی انجمن روان‌شناسی ایران در تهران برگزار شد

ششمین کنگره‌ی انجمن روان‌شناسی ایران با هدف ایجاد گفتمان های تخصصی و ضروری در حوزه روانشناسی و نگاه به تحولاتدر زمینه پیشرفت هادر قالب تلاش های بین رشته ای با علم روانشناسی، در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

تقویم رویداد ها
  • 1396/09/01

    طراحی مغز مصنوعی یادگیر، در چهارمین دوره مسابقات ملی طراحی سیستم‏های دیجیتال

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها