ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

مشاور عالی ستاد توسعه علوم شناختی : با هدف ترویج و گسترش دانش علوم اعصاب چهل مرکز و آزمایشگاه در حوزه تحقیقاتی و تخصصی در کشور ایجاد شده است

مشاور عالی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در امور آموزش و رییس هفتمین کنگره علوم اعصاب اعلام کرد: با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی ، آموزشی و بالینی و نیز ارایه خدمات عمومی تخصصی ، چهل مرکز و آزمایشگاه در حوزه تحقیقاتی و تخصصی علوم اعصاب و علوم اعصاب شناختی درسطح کشور ایجاد و فعال شده است.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها