کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing

تاریخ شروع : 1395/11/14

تاریخ پایان : 1395/11/14

توضیحات : با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing توسط دکتر خرمی در تاریخ 14 بهمن ماه از ساعت 9 الی 17 در محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند. مهمترین سرفصلهای ارائه شده در این کارگاه شامل عناوین زیر خواهد بود:

تولد و بیوگرافی نورومارکت ، ابزارهای مطالعاتی و بیومتری در نورمارکت، نورومارکت حسی(sensory marketing)، نورومارکت و مغز ناخودآگاه، نورومارکت و مغز و توجه، حافظه، نورومارکت و تصمیم گیری و هیجان، نورومارکت و رسانه، نوروساینس و زیر ساخت های عصبی اعتماد، اخلاق در نورومارکت. همچنین در بخش عملی علاقمندان با ثبت ترکیبی و سنکرون EEG+ Eye tracker+GSR+Face reader آشنا خواهند شد.

علاقمندان جهت شرکت در این کارگاه به لینک زیر مراجعه نمایند.

http://nbml.ir/fa/news/67/A-one-day-workshop-theory-and-practice-Neuromarketing