کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی

تاریخ شروع : 1396/06/23

تاریخ پایان : 1396/06/23

توضیحات :
مدرس: دکتر قاسم صادقی بجستانی (دانشگاه بین المللی امام رضا (ع))
محمدجواد درویشی(NBML)
زمان: پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶- از ساعت ۸ الی ۱۶
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: www.nbml.ir