کارگاه مهارتی تحریک مغزی TMS/tCS

تاریخ شروع : 1396/06/26

تاریخ پایان : 1396/06/26

توضیحات : مدرس: دکتر رضا رستمی (دانشگاه تهران)
نرگس صادق بیگی(NBML)
زمان : 26 شهریور ماه ، ۱۳۹۶ ( ساعت 9 الی 17)
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: www.nbml.ir