کارگاه مهارتی MRS

تاریخ شروع : 1396/06/28

تاریخ پایان : 1396/06/28

توضیحات : مدرس: دکتر حمیدرضا سلیقه راد (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
شقایق کریمی(NBML)
زمان : 28 شهریور ماه ، ۱۳۹۶ ( ساعت 9 الی 17)
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: www.nbml.ir