طراحی مغز مصنوعی یادگیر، در چهارمین دوره مسابقات ملی طراحی سیستم‏های دیجیتال

تاریخ شروع : 1396/09/01

تاریخ پایان : 1396/09/02

توضیحات : چهارمین دوره‌ی مسابقات ملی طراحی سیستم های دیجیتال، اول و دوم آذر ماه امسال در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار می شود.

از دانشجویان و متخصصان حوزه‌ی طراحی سسیستم های دیجیتال در سراسر کشور دعوت شده تا با شرکت در این رقابت ملی، به پویایی و کیفیت آن بیفزایند.

این رقابت ها در چهار حوزه ی FPGA، GPU ، HW/Sw CoDesign و ASIC برگزار می شود و ثبت نام در پایگاه fpgasoc.ut.ac.ir تا 12 آبان ماه امسال ادامه دارد.

در بخش GPU Challenge برنامه‌نویسان با پیاده‌سازی یک مغز مصنوعی (شبکه عصبی با یادگیری تکاملی) مبتنی بر پردازنده‌های گرافیکی، یک مسأله از دنیای واقعی را حل خواهند کرد. این بخش برای اولین سال در مسابقات طراحی سیستم‌های دیجیتال برگزار می‌شود و اطلاعات مربوط به آن طی چند مرحله در سایت یاد شده بارگزاری خواهد شد.
گروه‌های شرکت‌کننده در قالب یک لیگ با یکدیگر مسابقه می دهند و در نهایت سه گروه با بیشترین امتیاز، مقام‌های اول تا سوم را کسب می‌کنند.

سه دوره‌ قبلی مسابقات ملی طراحی سیستم‌های دیجیتال در دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و شهید بهشتی برگزار شده است.

filereader.php?p1=main_4a6665e70466bbdd0