آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز کارگاه دو روزه نظریه ذهن را برگزار می کند

تاریخ شروع : 1396/08/25

تاریخ پایان : 1396/08/26

توضیحات : مدرسین:
دکتر آناهیتا خرمی
سرکار خانم آذر محمدزاده

مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی، مهندسی و فیزیک پزشکی، علوم شناختی، روانشناسی، روانپزشکی و سایر رشته های مرتبط

زمان: 25 و 26 آبان ماه ۱۳۹۶ – ساعت 9 الی 16
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برای مشاهدۀ کامل خبر اینجا کلیک کنید.


filereader.php?p1=main_3390ce71a8e0da54f