آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز کارگاه یک روزۀ آشنایی با تحریک مغناطیسی مغز(TMS) را برگزار می کند

تاریخ شروع : 1396/08/25

تاریخ پایان : 1396/08/25

توضیحات : مدرسین:
دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی

مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی، مهندسی و فیزیک پزشکی، علوم شناختی، روانشناسی، روانپزشکی و سایر رشته های مرتبط

زمان: 25 آبان ماه ۱۳۹۶ – ساعت 9 الی 17
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برای مشاهدۀ کامل خبر اینجا کلیک کنید.


filereader.php?p1=main_9fe5c5dcda3828158