هفتمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG برگزار می شود

تاریخ شروع : 1396/09/22

تاریخ پایان : 1396/09/24

توضیحات :
سرفصل ها و مدرسین این کارگاه که از سوی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می شود :

روز اول: آموزش عملی ثبت سیگنال و پروتکل نویسی همراه با آموزش تولباکس cogent
دکتر میکائیلی (استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد)

روز دوم: مقدمۀ پردازش و حذف نویز سیگنال های مغزی
دکتر نصرآبادی (دانشیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد)

روز سوم: مباحث پیشرفته در پردازش سیگنال های مغزی
دکتر نصرآبادی (دانشیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد)

مخاطبین: دانشجویان رشته های فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی، مهندسی برق و کامپیوتر و پزشکی و سایر علاقمندان رشته های مرتبط

زمان: 22 تا 24 آذر ماه 1396، ساعت 8 الی 18
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برای مشاهدۀ کامل خبر اینجا کلیک کنید.


filereader.php?p1=main_46ea0316f5eb4f3e9