جلسه دفاعیه طراحی و ساخت تقویت کننده برای ثبت سیگنال های تک سلول عصبی

تاریخ شروع : 1396/10/23

تاریخ پایان : 1396/10/23

توضیحات : جلسه پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و ساخت تقویت کننده قابل حمل با امپدانس ورودی بالا برای ثبت سیگنال های تک سلول عصبی 23 دی ماه برگزار می شود.

توسط : حسین سرفراز

استاد راهنما : دکتر شاهین جعفر آبادی آشتیانی

استاد مشاور: محمد اسماعیل زیبایی

زمان : شنبه 96/10/23 ساعت 15-17

مکان : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – اتاق جلسات 814