کارگاه یک روزه مهارتی tDCS /tACS

تاریخ شروع : 1395/10/23

تاریخ پایان : 1395/10/23

توضیحات : با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز کارگاه یک روزه مهارتی tDCS /tACS شامل: تئوری اصول دستگاه و آموزش عملی تحریک الکتریکی مغزتوسط خانم کهزاد در تاریخ 23 دیماه در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می شود. هدف از این کارگاه ایجاد مهارت اولیه کار با دستگاه tCS به همراه یادگیری اصول تئوری دستگاه می باشد. مهمترین سرفصلهای این کارگاه شامل موارد زیر می باشد:
پیشینه و تئوری تحریک الکتریکی مغز، روش های تحریک الکتریکی، کاربردهای tDCS و پروتکل های درمانی، ایمنی در تحریک الکتریکی و در بخش عملی نیز معرفی دستگاه،آموزش نرم افزار، مونتاژ الکترودها،آماده سازی آزمایش دستگاه ، کار با دستگاه تک کاناله Neuroconn، کار با دستگاه EEG/tCS Starstimآموزش داده خواهد شد.

 علاقمندان جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایند.

http://nbml.ir/fa/news/66/A-one-day-workshop-skill-tDCS-tACS