جلسه دفاع از پایان نامه دکتری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درتهران

تاریخ شروع : 1397/01/29

تاریخ پایان : 1397/01/29

توضیحات :

نشست دفاع از پایان نامه دکتری یکی از دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در محل این دانشگاه در تهران برگزار می شود.

 

"فاطمه حسناتی" دانشجوی دوره دکتری تخصصی گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پایان نامه خود را با عنوان " فرآیندهای دستیابی واژگانی و فاکتورهای موثر بر آنها در کودکان 7تا 9 سال و بدون اختلال ویژه زبان" به کمک دکتر "رضا نیلی پور " به نگارش در آورده است.

 

این دانشجو قرار است از پایان نامه خود در روز بیست و نهم ماه جاری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دفاع کند.