اخبار پر بازدید ماه

هشتمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی درحوزه علوم شناختی ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

انتشار بخش هایی از اقدامات و فعالیت های سال گذشته ستاد توسعه علوم و فن آوری... ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

معرفی یکی دیگر از طرح های پژوهشی تحت حمایت ستاد علوم شناختی درحوزه ساخت... ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

طراحی، ساخت و راه اندازی پنج سیستم تصویر برداری "نورواپتیک" برای مطالعه حرفه... ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

رییس دانشکده ذهن و مغز برلین خواستار توسعه و گسترش همکاری های علمی و تحقیقاتی... ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز: تلاش ها برای توسعه و گسترش حوزه های... ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

با حمایت ستاد علوم شناختی / تلاش برای درمان و توانبخشی افراد دارای اختلالات... ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

با حمایت ستاد علوم شناختی/ دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای برای درمان... ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

مجری طرح پژوهشی در حوزه علوم شناختی : اعتیاد به مورفین تصمیم گیری را مختل می... ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

با حمایت ستاد علوم شناختی / کارگاه آموزشی"نقش الکتروانسفالوگرافی در اختلالات... ۱۳۹۷/۰۳/۳۰