اخبار پر بازدید ماه

هشتمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی درحوزه علوم شناختی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

ششمین فراخوان ستاد علوم شناختی برای اعطای فرصت های مطالعاتی به دانشجویان... ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز: دو رشته جدید تحصیلی در حوزه علوم... ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

بکارگیری فن آوری رباتیک و سامانه‌های هوشمند در توانبخشی افراد مبتلا به... ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

نخستین سمپوزیوم بازتوانی شناختی با حمایت ستاد علوم شناختی در دانشگاه تهران... ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

ساختار ثبت و ارایه طرح های پژوهشی ستاد علوم شناختی استانداردسازی شد ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

معرفی طرح پژوهشی تحت حمایت ستاد علوم شناختی درحوزه ساخت تجهیزات نوری و... ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

با هدف ترویج دانش علوم شناختی / معرفی طرح های شاخص تحت حمایت ستاد علوم شناختی... ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

معرفی طرح پژوهشی تحت حمایت ستاد علوم شناختی درحوزه رباتیک اجتماعی و شناختی در... ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

معرفی طرح پژوهشی تحت حمایت ستاد علوم شناختی درحوزه اعتیاد و تاثیر آن بر جنبه... ۱۳۹۷/۰۳/۲۱