اخبار پر بازدید ماه

چهارمین فراخوان پیشنهاد طرح پژوهشی میز همکاری‏های ایران و برزیل SPRINT 2017 ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

گفت و گو با دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ۱۳۹۶/۰۱/۰۸

هیچ فردی در هیچ گروه سنی و صرف نظر از بیمار و یا سالم بودن، بی نیاز از خدمات... ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

آغاز به کار طراحی، شبیه سازی و ساخت سرنخست 16 کاناله تمام مجتمع برای یک سیستم... ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

تمدید فراخوان دعوت به همکاری کارشناس پردازش سیگنال و کارشناس پردازش تصویر ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

بررسی ارتباط میان شبکه عملکردی مغزوحرکات ساکادیک چشم درافرادمبتلابه بیماری... ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

آغاز ثبت نام شرکت در هفتمین همایش بین المللی علوم شناختی ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

بررسی مدارهای توجه بینایی بر روی نخستیان در آزمایشگاه سیستم های بینایی-حرکتی... ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

دسترسی به فیلم های "کارگاه اصول تصویربرداری مغزی، عملکردی و ساختاری" در سایت... ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

شناسایی رابطه بین دوک های خواب و فرآیند تثبیت حافظه در آزمایشگاه پردازش داده... ۱۳۹۶/۰۱/۲۱