اخبار پر بازدید ماه

معرفی طرح پژوهشی طراحی و ساخت یک سیستم ثبت سیگنال عصبی در کانال آپارات ستاد... ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز و دانشگاه فردوسی مشهد تفاهم نامه همکاری مشترک... ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

با حمایت ستاد علوم شناختی / محققان آزمایشگاه دینامیک مدارهای عصبی قشر مغز... ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

بخشی از دستاوردهای طرح های پژوهشی مصوب ستاد علوم شناختی در زمینه اعتیاد در... ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

معرفی آزمایشگاه دینامیک شبکه های عصبی قشر مغز تحت حمایت ستاد علوم شناختی... ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

چهارمین مدرسه دانشجویی تابستانه علوم اعصاب شناختی با حمایت ستاد علوم شناختی... ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

در نتیجه فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی / فعالیت در حوزه های علوم شناختی در... ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

آزمایشگاه "ردیاب چشمی" با حمایت ستاد علوم شناختی در پژوهشکده علوم شناختی و... ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

دانشگاه تهران کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌‌رشته‌ای درتوسعه‌ علمی و کار... ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی، ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه... ۱۳۹۷/۰۴/۳۰