اخبار پر بازدید ماه

هفتمین فراخوان پیشنهاد طرح پژوهشی میز همکاری‏های ایران و برزیل SPRINT 2018 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

تیم های برتر دانش آموزی پنجمین دوره مسابقات علوم اعصاب شناختی برگزیده و... ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

دومین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

ستاد توسعه علوم شناختی نهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی را با تمرکز جدی... ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

مراسم اختتامیه پنجمین دوره مسابقات علوم اعصاب شناختی (Backyard Brain) ویژه... ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

گام های پایدار ستاد توسعه علوم وفن آوری های شناختی و بنیاد تحقیقاتی... ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی اجرای طرح تحقیقاتی طراحی و ساخت... ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

با حمایت ستاد علوم شناختی / موفقیت های آزمایشگاهی در مطالعه مکانیسم های... ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

با حمایت ستاد توسعه علوم و فن‌آوری‌های شناختی/ "کلینیک بازی‌درمانی" در... ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در امور توسعه علوم شناختی: امنیت... ۱۳۹۷/۰۷/۱۴