آزمایشگاه های حوزه علوم و فناوری های شناختی

تاریخ : 1395/10/07

تعداد بازدید : 1387

3.3 امتیاز از 3 رای

حمایت از پژوهش، توسعه دانش و فناوری در حوزه ی علوم شناختی از اولویت های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی می باشد.

برای تحقق این امر تسهیل دسترسی محققان به امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی ضروری است. از آنجا که فراهم نمودن تمامی تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی برای مطالعات شناختی در یک آزمایشگاه امکان پذیر نمی باشد، این ستاد با راه اندازی شبکه ی آزمایشگاهی در حوزه علوم و فناوری های شناختی موجب فراهم آمدن زمینه دسترسی محققان به امکانات آزمایشگاهی موجود در کشور، امکان هر چه بیشتر تبادل دانش و امکانات بین گروه های علمی و همچنین شکل گیری همکاری های بین رشته ای در حوزه علوم و فناوری های شناختی شده است.
تاکنون با همکاری شبکه ی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، رابطین آزمایشگاه ها و کارشناس شبکه ی آزمایشگاهی ستاد، اطلاعات 30 آزمایشگاه علوم و فناوری های شناختی در پرتال شبکه ی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به نمایش درآمده است. اسامی این آزمایشگاه ها به شرح زیر است:

1. آزمایشگاه تحقیقاتی علوم اعصاب- دانشگاه علم و صنعت ایران
2. مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
3. آزمایشگاه ترمیم سیستم عصبی- دانشگاه تربیت مدرس
4. آزمایشگاه تحریک مغز و واسط مغز- مغز – پژوهشکده علوم مغز و شناخت دانشگاه شهید بهشتی
5. آزمایشگاه علوم شناختی و رفتاری- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
6. آزمایشگاه نوروفیدبک و تحریک مغناطیسی مغز- دانشگاه تربیت مدرس
7. آزمایشگاه فیزیولوژی قلب و اعصاب- دانشگاه شهید بهشتی
8. آزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی دانشگاه صنعتی شریف
9. مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان
10. آزمایشگاه علوم اعصاب- پردیس علوم دانشگاه تهران
11. آزمایشگاه سیستم¬های بینایی-حرکتی- دانشگاه فردوسی مشهد
12. آزمایشگاه سایبرنتیک و مدلسازی سیستم های بیولوژیکی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
13. آزمایشگاه مکانیسم های عصبی-تعدیلی و رفتار- مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
14. آزمایشگاه روان شناسی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
15. آزمایشگاه مطالعه درد و اعتیاد- دانشگاه تربیت مدرس
16. آزمایشگاه عصب شناختی- پژوهشکده علوم شناختی
17. آزمایشگاه پژوهشی مدارها و سیستم های مجتمع- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
18. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز- پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
19. آزمایشگاه تکنولوژی عصبی- دانشگاه اصفهان
20. آزمایشگاه دینامیک شبکه های عصبی قشر مغز- مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
21. آزمایشگاه نوروآندوکرینولوژی رفتار- دانشگاه خوارزمی
22. آزمایشگاه طراحی مدارهای مجتمع- دانشگاه تهران
23. آزمایشگاه ثبت الکتروفیزیولوژیک- مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
24. آزمایشگاه روانشناسی و نوروسایکولوژی- دانشگاه خوارزمی
25. آزمایشگاه شناختی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
26. آزمایشگاه کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسباتی- دانشگاه تهران
27. آزمایشگاه رباتیک پیشرفته و سیستمهای هوشمند- دانشگاه تهران
28. آزمایشگاه پردازش سیگنال‌های مغزی- دانشگاه فردوسی مشهد
29. آزمایشگاه ژنتیک- دانشگاه تربیت مدرس
30. آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی(ثبت پتانسیل میدانی)- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات 8 آزمایشگاه دیگر نیز در پرتال شبکه به ثبت رسیده است که با پیگری کارشناسان ستاد در حال تکمیل اطلاعات بوده تا در سایت شبکه-ی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به نمایش درآید. فایل راهنمای عضویت در شبکه آزمایشگاهی در این لینک قرار دارد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و تسهیل روند عضویت در این شبکه، می توانید با آدرس ایمیل research.presentation@cogc.ir مکاتبه نمایید.

علاقمندان می توانند برای مشاهده ی تجهیزات و امکانات آزمایشگاه های عضو به لینک www.labsnet.ir/cog مراجعه فرمایند.

نظر شما