آغاز به کار طراحی، شبیه سازی و ساخت سرنخست 16 کاناله تمام مجتمع برای یک سیستم ثبت الکتریکی در آزمایشگاه سیستم های مجتمع دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ : 1396/01/16

تعداد بازدید : 817

5 امتیاز از 1 رای

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به منظور نظارت بر پیشرفت مستمر و ارتباط مستقیم با مجری طرح، بازدیدهایی را به صورت دوره ای از پروژه های تحت حمایت خود در مراکز علمی و دانشگاه های سراسر کشور انجام می دهد.

در این بازدیدها، کارشناسان بخش پژوهش ستاد با اطلاع از وضعیت فعلی طرح، به تسریع روند پیشرفت آن و رفع نیازمندی های مجری درراستای انجام طرح کمک می کنند.

کارشناسان پژوهش ستاد اخیرا در بازدیدی از آزمایشگاه سیستم های مجتمع دانشگاه فردوسی مشهددر جریان روند کار این آزمایشگاه قرار گرفتند.
آزمایشگاه سیستم های مجتمع در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با مدیریت آقای دکتر رضا لطفی در سال ١٣٧٩ راه اندازی و تکمیل شده است. حوزه تخصصی این آزمایشگاه، طراحی مدارها و سیستم های مجتمع آنالوگ، سیگنال مختلط، دیجیتال و فرکانس رادیوییاست.
تاکنون برای پیشبرد اهداف آزمایشگاه، طرح های متعددی از حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهره برده است.
هم اکنون یک دانشجوی دکترا و یک دانشجوی کارشناسی ارشد بر روی پروژه مرتبط با ستاد علوم شناختی با نظارت و هدایت دکتر لطفی و دکتر صابری مشغول به فعالیت هستند.
در این آزمایشگاه ابزارهای لازم برای تست مدارهای مجتمع فراهم شده است. از جمله زمینه های تحقیقاتی فعال در این آزمایشگاه می توان به طراحی مدارهای واسط حسگرهای بیومدیکال و همچنین طراحی انواع مبدل های داده اشاره کرد.

اهداف عمده پروژه یاد شده که با عنوان طراحی، شبیه سازی و ساخت سرنخست 16 کاناله تمام مجتمع برای یک سیستم ثبت الکتریکی، تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی است ، به شرح زیر است:

o طراحی سرنخست کاملا مجتمع 16 کاناله با مشخصات مورد نظر برای کاربرد ثبت سیگنال های عصبی و با حداقل شدن هم شنوایی، نویز ورودی، توان مصرفی و مساحت تراشه

o بررسی اعمال تکنیک های جدید در مبدل های آنالوگ به دیجیتال SAR

oبررسی اعمال تکنیک های جدید در مبدل های آنالوگ به دیجیتال عبور از سطح (Level-Crossing ADC)

o ساخت و تست تراشه

لازم به ذکر است که فاز مطالعاتی پروژه مورد نظر به انتها رسیده است و اکنون این تیم تحقیقاتی مشغول طراحی و شبیه سازی مدارهای مورد نیاز در این پروژه هستند.

filereader.php?p1=main_0aa3d8acce2be1676

نظر شما