تا کنون از70 عنوان کتاب مربوط به علوم شناختی حمایت شده است

تاریخ : 1396/03/07

تعداد بازدید : 999

0 امتیاز از 0 رای

حمایت از انتشار کتاب های مربوط به علوم شناختی یکی از فعالیت های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی است.

حمایت ستاد از کتاب های ترویجی و کتاب های درسی که توسط ستاد سفارش داده شده باشند و یا رأساً توسط ناشران علاقمند به حوزه علوم شناختی انتشار یافته باشند انجام می گیرد، البته، برخی از کتاب های مورد حمایت ستاد صرفاً به صورت دیجیتال و در وب سایت ها انتشار می یابند.

حمایت ستاد از کتاب های چاپ شده به صورت پرداخت به مولف یا مترجم و خرید از انتشارات است.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، این ستاد از مولفان و ناشرانی که موضوع کتاب های آنان مرتبط با علوم شناختی و زیر مجموعه این حوزه شامل علوم انسان شناسی، روان شناسی، علوم اعصاب، زبان شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن باشد، حمایت می کند.

کتاب هایی که تاکنون مورد حمایت ستاد قرار گرفته ، در حوزه زبان شناسی شناختی ، روان شناسی ، علوم اعصاب شناختی، فلسفه ذهن ، اقتصاد شناختی ، آموزش و پرورش شناختی ، توان بخشی شناختی و انسان شناسی شناختی بوده است.

کتاب های یادشده از سوی یک کمیته داوری متشکل از متخصصان و صاحب نظران هر حوزه مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید از سوی ستاد، از ناشر، مولف و یا مترجم آن حمایت مالی می شود.
نظر شما