حمایت ستاد علوم شناختی از "جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری" در تبریز

تاریخ : 1396/06/26

تعداد بازدید : 843

0 امتیاز از 0 رای

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ضمن حمایت از برگزاری"جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری" در تبریز، صد عنوان کتاب با موضوع علوم شناختی برای این جشنواره ارسال کرد.

عنوان این کتاب ها، ذهن، یادگیری و آموزش، کاربرد اصول علم ذهن، مغز و تربیت، ترجمه محمود تلخابی، آزاده بزرگی و لاله صحافی است که به معاونان آموزش متوسطه، روسای ادارت تکنولوژی و معلمان برگزیده این جشنواره اهدا می شود.

دکتر "محمود تلخابی" مدیر گروه آموزش و پروش شناختی پژوهشکده علوم شناختی به بهانه برگزاری این جشنواره در تبریز، طی گفت و گویی ضمن تشریح نقش علوم شناختی در آموزش و پروش گفت : معلمان به عنوان کنش گران اصلی نظام تربیتی با موقعیت های پیچیده ای مواجه هستند که نیازمند تفکر و حل مسئله است.
وی افزود ، به دلیل تغییرات فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیکی، این پیچیدگی در تعامل انسانی با یادگیرندگان و خانواده¬ها همواره در حال افزایش است و حرفه معلمی را دشوارتر و پیچیده تر می سازد. از این رو، لازم است معلمان با تأمل درباره مسائل اساسی حرفه خود مانند یادگیری، ارزشیابی و ارتباط، راههای تازه ای را کشف نمایند.
دکترتلخابی خاطرنشان کرد: به بیان دیگر، کنش گری در این موقعیت پیچیده، مستلزم نوآوری و خلق محیط های یادگیری اثربخش است.
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان گفت : هم اکنون، در پیوند میان علوم شناختی و تعلیم و تربیت، قلمرو مطالعاتی جدیدی به وجود آمده است که درصدد مطالعه ویژگی های محیط یادگیری اثربخش است و امکان خلق این نوع محیط های یادگیری را از نظر شناختی و اجتماعی، بررسی می کند.
وی افزود: در کنار این نوع مطالعات که توسط دانشمندان علوم یادگیری انجام می شود، شایسته است معلمان نیز در فرایند بازاندیشی و نوآوری در فرایند یادگیری مشارکت نمایند.
دکتر تلخابی یاد آور شد که جشنواره نوآوری در فرایند یاددهی - یادگیری، اقدامی در این راستاست تا معلمان نتایج حاصل از تأملات شخصی و پژوهشهای خرد را با همکاران خود در میان بگذارند و از دستاوردهای جدید علوم یادگیری نیز آگاهی یابند.
"جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری" و برگزاری نمایشگاه کتاب در حاشیه این جشنواره از 26 تا 28 شهریور ماه در تبریز برگزار می شود.
دکتر محمود تلخالی استاد دانشگاه در حوزه آموزش و پرورش شناختی، ضمن حضور در این همایش در کارگاه هایی که در حاشیه این جشنواره با موضوع آموزش و پرورش شناختی برگزار می شود، تدریس می کند.
نظر شما