مجموعه ویدئوهای راهنمای تنظیم فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

تاریخ : 1396/08/22

تعداد بازدید : 849

5 امتیاز از 1 رای

موفقیت یک طرح پژوهشی علاوه بر محتوای آن بستگی به ارایه ی مناسب آن جهت داوری دقیق دارد. در این راستا ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی فرم پیشنهاد طرح خود را با توجه به تجربه ی فراخوان های قبلی و استانداردهای بین المللی مبتنی بر فرمت NIH که بزرگترین و معتبرترین مرکز بین المللی در این زمینه است به روزرسانی کرده است.

این فرمت به گونه ای تنظیم شده که پژوهشگر بتواند پیشنهاد خود را به اختصار ولی به طور کامل و با دقت زیاد که قابل ارزیابی کمی و دقیق باشد ارایه نماید.

این فرم علاوه بر ارتقای کیفیت داوری، ارایه پیشنهاد طرح برای پژوهشگر را نیز آسان می نماید. در راستای آموزش نحوه ی تکمیل و تنظیم این فرم جدید، مجموعه ویدئوهای راهنمای تنظیم آن با حمایت ستاد توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه نورس وسترن آمریکا ارائه شده  است که از پژوهشگران دعوت می شود قبل از ارایه ی طرح، آن ها را مشاهده نمایند.
نظر شما