عنوان آیین نامه نوع آیین نامه تاریخ تصویب آیین نامه
آیین‌نامه : «حمایت از فعالیت انجمن های علمی - دانشجویی مغز و شناخت» حمایتی ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
آیین نامه حمایت از « حمایت از برگزاری واحد انتخابی علوم شناختی در دانشگاه ها » حمایتی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
آیین نامه حمایت از «گروههای علمی و فناور اولویت الف» حمایتی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
آیین نامه اعطای اعتبار پژوهشی به اساتید همکار علمی ستاد توسعه ی علوم و فناوری های شناختی حمایتی ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
آیین‌نامه حمایت از فرصت های مطالعاتی ویژه دانشجویان دوره دکتری تخصصی و دستیاران رشته های تخصصی پزشکی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور حمایتی ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
آیین نامه حمایت از برگزاری دوره MD-PhD در رشته های علوم شناختی حمایتی ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
آیین‌نامه حمایت از فرصت های مطالعاتی ویژه استادیاران جوان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور حمایتی ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
آیین‌نامه حمایت از فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت ویژه اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور حمایتی ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
آیین‌نامه حمایت از سفر اساتید مبرز و خبره بین‌المللی و داخلی جهت ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی حمایتی ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
آیین‌نامه حمایت از بکارگیری محققان و فارغ التحصیلان دکتری خارج از کشور علوم و فناوری های شناختی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی حمایتی ۱۳۹۱/۱۱/۱۹
آیین‌نامه حمایت از برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی حمایتی ۱۳۹۲/۰۹/۰۷
آیین‌نامه حمایت از اعطای کمک هزینه سفر اساتید دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای شرکت و ارائه مقاله در کنگره های معتبر علوم شناختی حمایتی ۱۳۹۱/۱۱/۱۹
آیین‌نامه حمایت از اعطای جایزه سفر دانشجویان دکتری برای ارائه مقاله در کنگره های منتخب علوم و فناوری های شناختی حمایتی ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
آیین نامه حمایت از طرح های پژوهشی و توسعه فناوری حمایتی ۱۳۹۲/۰۸/۳۰
آیین نامه حمایت از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری حمایتی ۱۳۹۱/۱۱/۱۹
آیین نامه حمایت از انتشار مقاله علمی و پژوهشی داخلی حمایتی ۱۳۹۱/۱۱/۱۹
آیین نامه حمایت از انتشار مقالات نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی ISI حمایتی ۱۳۹۱/۱۱/۱۹
نشریات عمومی- ترویجی (1) حمایتی ۱۳۹۱/۰۹/۲۳
چاپ کتاب حمایتی ۱۳۹۱/۱۱/۱۹