حمایت از طرح های پژوهشی

ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی از انجام طرح های پژوهشی و توسعه فناوری در راستای اولویتهای مصوب ستاد حمایت می کند.


فراخوان سال 96

فراخوان سال 95

فراخوان اسفند 94

فراخوان شهریور 94

فراخوان شهریور 93 

فراخوان اسفند 92

فراخوان شهریور 92


آیین نامه حمایت از طرح های پژوهشی و توسعه فناوری

روند اجرایی آیین نامه حمایت طرح های پژوهشی

فرم های پرکاربرد

درخواست حمایت می­ بایست از طریق سیستم آنلاین حمایت تشویقی به آدرس www.cogc.ir   و توسط مجری اصلی به ستاد ارائه شود. ستاد برای هر درخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار درخواست کننده قرار می­ دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نماید.
توضیحات تکمیلی:
طرح­ هایی که واجد شرایط زیر باشند در شرایط مساوی با طرح­ های دیگر از امتیاز بیشتری برخوردار خواهند بود.
طرح­ هایی که شامل چند حوزه علوم و فناوری­های شناختی باشد.
طرح­ هایی که توسط چند مرکز دانشگاهی وعلمی ایرانی به صورت هم­ افزا و با محوریت محققان شناخته شده کشور در حوزه علوم و فناوری­های شناختی تعریف و اجرا گردند .
پژوهش­هایی که با محوریت مراکز علمی کشور با همکاری موثر مراکز علمی و فناوری بین­ المللی انجام شوند.
تمرکز پژوهش­های موضوع P-MK 1 و P-MP 3 بر ریشه ­ها و آثار شناختی اختلالات اعتیادی به عنوان یک اختلال عصبی-شناختی فراگیر و تاثیرگذار بر آحاد جامعه(در سطح ملی و بین ­المللی).
طرح های کاربردی و توسعه فناوری که مورد حمایت مادی-معنوی کاربران قرار داشته باشند.

یادآوری: درخواست حمایت تشویقی فقط از طریق ثبت نام آنلاین قابل انجام و پیگیری است و مدارک ارسالی از طریق پست الکترونیک و بدون کد رهگیری بررسی نمی شوند.

مدارک مورد نیاز برای درخواست

برای ثبت درخواست در سیستم آنلاین، در مرحله اول فرم پیشنهاد طرح ( پیش نویس فرم )  تکمیل می گردد. خلاصه طرح­های رسیده توسط کمیته علمی ستاد مورد بررسی قرار گرفته و از پیشنهاد دهندگان طرح های منتخب جهت تکمیل فرم پیشنهاد طرح جهت بررسی نهایی دعوت به عمل خواهد آمد.خواهشمند است هرگونه مکاتبات شامل سوالات، پیشنهادات، انتقادات و ... در خصوص ثبت و پیگیری درخواست حمایت از طرح پژوهشی را به آدرس ایمیل research.project@cogc.ir ارسال فرمایید.