بیش از دویست طرح پژوهشی درحوزه های علوم شناختی تحت پوشش چترحمایتی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی قرار گرفتند

تاریخ : 1397/12/18

تعداد بازدید : 532

5 امتیاز از 6 رای

به منظورتوسعه وگسترش دانش علوم شناختی و بهره مندی محققان و دانش پژوهان از چترحمایتی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی، درهشت مرحله فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی از سوی ستاد توسعه علوم شناختی بیش از دویست طرح پژوهشی و مطالعاتی درحوزه علوم و فن آوری های شناختی در مراکز علمی کشور تحت پوشش حمایت های این ستاد قرارگرفتند.

دکتر"حسین عزیزی" کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم شناختی اعلام کرد: از میان این تعداد طرح های تحقیقاتی درحوزه های علوم شناختی تحت حمایت این ستاد، بیش از چهل طرح تکمیل و به نتیجه رسیده و یکصد و شصت طرح پژوهشی دیگر نیز درحال اجرا است.

 

به گفته وی از میان طرح های پژوهشی بخشی از دستاوردهای طرح پیشران پژوهشی درحوزه نورواپتیک و تصویربرداری از مغز در پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی و مورد بهره برداری قرارگرفت.

 

وی افزود: ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های شناختی در راستای اهداف و سیاست های راهبردی برای دستیابی به دانش، خدمات و فن آوری های شناختی درکشور، نهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی را در ماههای آبان و آذر برگزار و جلسات داوری و بررسی اولیه طرح های دریافتی این فراخوان نیز در دی ماه سال جاری انجام شد.

 

دکتر عزیزی یادآور شد: در این جلسات بیش از70 طرح دریافتی از نظر محتوای علمی و همسویی با اولویت های ستاد و نیازهای کشور در حوزه شناختی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نهایی حمایت از این طرح ها قبل از پایان سال جاری به اطلاع مجریان پیشنهاد دهنده طرح ها خواهد رسید.

 

وی تصریح کرد: در نهمین فراخوان طرح های پژوهشی درحوزه های روانشناسی شناختی، مدل سازی شناختی، بازتوانی شناختی، علوم اعصاب شناختی، فن آوری شناختی، آموزش و پرورش شناختی، فلسفه، زبانشناسی شناختی، روانسنجی و نگاشت مغز توسط محققان، اساتید و متخصصان برای بررسی و بهره مندی از چتر حمایتی از40 مرکز دانشگاهی در سراسرکشور به ستاد علوم شناختی ارسال شد.

 

کارشناس ارشد گروه پژوهش فن آوری و زیر ساخت ستاد توسعه علوم شناختی همچنین اضافه کرد: یکی از ویژگی های اساسی در بررسی طرح های پژوهشی امکان رسیدن به دستاوردهای کاربردی ملموس درحوزه علوم شناختی بویژه در حوزه های سلامت، خدمات و فن آوری های شناختی می باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: طرح های پژوهشی دراین فراخوان ها در زمینه پژوهش های کاربردی و بنیادی شناختی مبتنی بر نگاشت مغز، پژوهش در حوزه بالینی و علوم اعصاب شناختی، فن آوری شناختی برای ارزیابی و بازتوانی شناختی، توسعه فن آوری های شناختی مرتبط با ارتباط بین مغز و ماشین و مغز با مغز، مدل سازی شناختی، توسعه و بومی سازی و هنجاریابی آزمون های ارزیابی شناختی، روانشناسی شناختی، توسعه روش ها و ابزارهای توانبخشی شناختی، توسعه ابزارها و فن آوری های مطالعه رفتار زمانی–شبکه ای مغز، پژوهش های کاربردی و بنیادی در آموزش و پرورش شناختی، مدیریت شناختی و اقتصاد شناختی قرار داشتند. 

 

دکتر عزیزی یادآور شد: ستاد علوم شناختی در راستای سیاست های این ستاد می کوشد با حمایت از طرح های پژوهشی زمینه ترویج دانش علوم شناختی در سطح کشور هر چه بیشتر فراهم و انگیزه فعالیت های علمی و تحقیقاتی در حوزه های علوم و فن آوری های شناختی‌ گسترش یابد.

 

 وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی ستاد از حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه علوم شناختی، دستیابی به فن آوری و خدمات شناختی برای مردم در کشور است، گفت: با رویکردهای شناختی می توان تغییرات بزرگی در جامعه بوجود آورد و با بهره گیری از دانش، تخصص و مهارت نخبگان و محققان این حوزه، زیرساخت های نوین فن آوری و خدمات شناختی را در کشور ایجاد کرد.

 

کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم شناختی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اهداف ستاد توسعه علوم شناختی ایجاد و فعالیت گروه های "پیشران" برای تسریع در اجرای طرح های پژوهشی و زمینه سازی برای بومی سازی تولید، ساخت و تامین تجهیزات و فن آوری های شناختی می باشد، گفت: بر اساس این راهبرد، تاکنون چهار گروه "پیشران" در مراکز تحقیقاتی -دانشگاهی تشکیل شد که فعالیت این گروه ها منجر به تولید فن آوری های بومی و خدمات شناختی می شود.

 

دکتر "عزیزی" ساخت انواع دستگاه های ثبت سیگنال های مغزی و تحریک مغزی از جمله دستآورهای اجرای طرح های تحقیقاتی در امر تولید و ساخت فن آوری های شناختی در داخل کشور است و افزود: تلاش ها برای دستیابی به تامین نیازهای داخلی و کاهش وابستگی ها با اجرای دقیق طرح های تحقیقاتی همراه با ارزیابی و نظارت مستمر بر اجرای این طرح ها به عنوان یک اولویت و راهبرد از سوی ستاد توسعه علوم شناختی با جدیت ادامه دارد.

 

وی همچنین اعتمادسازی در میان محققان و نخبگان برای اجرای طرح های تحقیقاتی و حمایت های گسترده از فعالیت های آنان را از برنامه های عملی ستاد توسعه علوم شناختی یاد کرد و گفت: تبادل دیدگاه ها میان مجریان و ناظران طرح های تحقیقاتی برای پیشرفت طرح ها بطور جدی در دستور کار قرار دارد.

نظر شما