با هدف افزایش توانایی ها ، " فعالیت ‌های یادگیری تلفیقی مبتنی بر اصول آموزش و پرورش شناختی برای دوره دبستان" با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی تدوین شد

تاریخ : 1398/04/17

تعداد بازدید : 609

5 امتیاز از 6 رای

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیرگروه ذهن، مغز و تربیت مؤسسه عالی علوم شناختی با بیان اینکه رشد و تقویت فرآیندهای نظام مند تفکر، یادگیری و حل مساله از اهداف راهبردی یاد دهی و یادگیری در آموزش و پرورش شناختی است، گفت : با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی و با هدف افزایش توانایی ها ، طرح مطالعاتی " طراحی فعالیت ‌های یادگیری تلفیقی مبتنی بر اصول آموزش و پرورش شناختی برای دوره دبستان" اجرا و تدوین شد.

دکتر"محمود تلخابی" مجری این طرح تحقیقاتی ، هدف از اجرای این پژوهش را طراحی فعالیت‌ های یادگیری برمبنای اصول علوم شناختی با الگوی تلفیقی برای پوشش بخشی از برنامه درسی دوره دبستان عنوان کرد.

 

دبیر کارگروه آموزش و پرورش شناختی ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های شناختی افزود: اصول آموزش و پرورش شناختی و بسیاری از پژوهش‌های مرتبط با علوم شناختی و علوم یادگیری، راهکار هایی را در ارتباط با یادگیری تلفیقی ارائه می‌کنند، بطوری که بررسی پیشینه این نوع مطالعات نشان می‌دهد که فعالیت های یادگیری تلفیقی سازگاری فراوانی با فرآیندهای شناختی دارند و زمینه یادگیری عمیق را فراهم می‌سازند.

 

به گفته وی ، دراین پژوهش تلاش شده است بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مطالعات ذهن، مغز و تربیت، نمونه ‌های عملی تولید شوند که بتوانند برای گسترش و شبیه ‌سازی این نوع فعالیت ‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

 

مجری این طرح پژوهشی با اشاره به اینکه بهسازی یادگیری از طریق توسعه توانایی های شناختی از منظرعلوم شناختی امکان پذیر است و برای تحقق یادگیری باید به فعال ساختن فرآیندهای شناختی مبادرت کرد، یادآور شد: فرآیندهای مفهومی،تحلیلی و اجتماعی- فرآیندهایی هستند که یادگیری را پوشش می دهند و تمامی آنها باید به نحو منطقی و منسجمی به موضوعات یادگیری پیوند بخورند، زیرا یادگیری حاصل بهبود و پیشرفت فرد در این فرآیند های شناختی است.

 

وی اضافه کرد: دراین پژوهش، منابع موجود در ارتباط با طراحی فعالیت ‌های تلفیقی و همچنین مفاهیم و مهارت‌‌های مورد نظر برنامه درسی دبستان مورد بررسی دقیق قرار گرفت و معیارهایی برای طراحی فعالیت‌ها تدوین شد و پس از آن فعالیت ‌هایی برای تلفیق حوزه‌ های علوم، ریاضی و فارسی طراحی و در گروه‌ کانونی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت تا با معیارهای تعیین شده مطابقت داشته باشد. 

 

دکتر تلخابی همچنین اضافه کرد: در بخش دوم این طرح پژوهشی ، طراحی فعالیت ‌های تلفیقی ریاضی و فارسی مورد نظر بود و در این بخش نیز بر اساس منابع موجود در حوزه تلفیق ادبیات و ریاضی، داستان‌هایی با کیفیت داستانی مناسب و محتوای مرتبط با مفاهیم و تفکر ریاضی، انتخاب و ترجمه شدند و فعالیت ‌هایی مرتبط با مفاهیم و مهارت‌های ریاضی برای آن‌ها طراحی شد.

 

وی افزود: این طرح ها و فعالیت ‌ها در یک دبستان دولتی اجرا شد و گزارش اجرای معلم و کاربرگ‌ های دانش‌آموزان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

 

مجری این طرح مطالعاتی پژوهشی تصریح کرد: با توجه به طراحی 8 فعالیت تلفیقی در حوزه ریاضی، علوم و فارسی و 8 فعالیت تلفیقی در حوزه ریاضی و فارسی و اجرای این فعالیت ‌ها در کلاس‌های درس واقعی و تحلیل فرآیند اجرا و نتایج کار دانش‌آموزان، نکات ارزشمندی در ارتباط با این نوع فعالیت ‌ها به دست آمد که می‌تواند برای طراحی و اجرای فعالیت ‌های تلفیقی در این حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

 

نظر شما