دفاع از رساله دکتری با محوریت "اختلال بیش فعالی/ نقص توجه " در دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ : 1398/06/20

تعداد بازدید : 466

4 امتیاز از 8 رای

رساله دوره دکتری یکی از دانشجویان پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در رشته روانشناسی شناختی در زمینه"کودکان مبتلا به اختلال بیش فعال/ نقص توجه (ADHD) " با حضور جمعی از دانشجویان و اساتید در این دانشگاه ارایه و از آن دفاع شد.

این دانشجو که تحت چتر حمایتی ستاد توسعه علوم شناختی از فرصت مطالعاتی در کشور آلمان بهره مند شد، با دفاع از رساله خود به عنوان اولین گروه از فارغ التحصیلان این رشته از دانشگاه شهید بهشتی گفت: "کودکان مبتلا به اختلال بیش فعال/ نقص توجه" ADHD "، یک اختلال بسیار شایع رشدی و دارای سه زیرگروه نقص توجه، بیش فعالی-تکانشگری و ترکیبی می باشد و میزان شیوع آن در دنیا 5 درصد و در ایران 8 درصد است.

 

وی در رساله خود نوشت: این اختلال خود را به شکل مشکلات توجه، بیش فعالی، ضعف در عملکرد تحصیلی در دوران کودکی نشان می دهد و در دوره بزرگسالی به شکل مشکلات در روابط بین فردی، گرایش به سوء مصرف مواد، پرخوری عصبی و رفتارهای تکانشی ظاهر می شود.

 

به گفته این دانشجو، روش دقیق تشخیصی برای این اختلال و زیر گروههای آن وجود ندارد ،اما می توان از منابع و روش های مختلف جهت ارزیابی و تشخیص این اختلال استفاده کرد و از طرفی تفکیک زیر گروه های این اختلال برای ارائه روش های درمانی لازم و مفید یک ضرورت است.

 

این دانشجو رساله خود را با الهام از پروژه معروف" RDoC " که بر ارزیابی اختلالات در سطوح چندگانه (از سطح رفتار تا سلولی مولکولی) تاکید دارد به بررسی و ارزیابی این اختلال در سطوح مختلف رفتاری، شناختی و عصبی پرداخت  و اضافه کرد: نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارزیابی چند سطحی این اختلال امکان تمیز کودکان ADHD را از کودکان سالم با دقت 100 درصد و زیر گروه های آن را با دقت بیش از 70 درصد فراهم می سازد.

 

دانشجو در دفاع از رساله خود می افزاید: یافته مهم دیگر این پژوهش که با استفاده از مدل افزایشی (Additive Model) برای اولین بار صورت گرفت بیانگر آن است که هر چه از نشانه های رفتاری به سمت نشانه های شناختی و بالاخص نشانگرهای عصبی به شکل ماجولار و ارتباطات عصبی پیش می رویم امکان تفکیک این اختلال از کودکان سالم و همچنین تفکیک زیرگروه های آن با دقت بیشتری انجام می گردد.

 

این رساله تحت نظارت دو تن اساتید راهنما از دانشگاه شهید بهشتی و اساتید مشاور از آلمان و با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی نگارش، تدوین و ارایه شده است.

نظر شما