کارگاه کاربردهای بالینی و پژوهشی ثبت همزمان نوار مفز و تحریک مغناطیسی مغز در پژوهشکده دانشگاه تهران

تاریخ : 1398/09/30

تعداد بازدید : 650

5 امتیاز از 4 رای

پژوهشکده فن آوری های همگرا دانشگاه تهران با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی کارگاه کاربردهای بالینی و پژوهشی ثبت همزمان نوارمغزو تحریک مغناطیسی مغز برگزارمی کند.

دراین کارگاه آموزشی مبانی و آنالیز ثبت همزمان نوار مغز و تحریک مغناطیسی ، کاربرد های بالینی ، تشخیص و حذف نویز و نیز دورنمای پژوهشی و بالینی ثبت سیگنال های مغزی  توسط دکتر "رضا زمردی " استاد دانشگاه تورنتو کانادا تدریس و تشریح می شود.

 

این دوره آموزشی با همکاری گروه آتیه درخشان ذهن و به مدت دو روز از دوازدهم دیماه امسال دراین پژوهشگده برگزارمی گردد.

 

نظر شما