طرح های برگزیده در مرحله اول داوری چالش تحریک غیر تهاجمی نواحی عمیق مغز مشخص شدند

تاریخ : 1398/11/08

تعداد بازدید : 812

5 امتیاز از 5 رای

داوران در مرحله نخست بررسی ایده های پیشنهادی در طرح چالش تحریک غیر تهاجمی نواحی عمیق مغز، طرح های برگزیده در مدالیته های مختلف در این چالش را تعیین و مشخص کردند.

در این داوری که به مدت دو روز در اواخر ماه گذشته انجام شد، رده بندی اول تا سوم برای تیم ها در مدالیته های مختلف در نظر گرفته نشده است و تیم های شایسته تقدیر تعیین و مشخص شدند. همچنین در این مرحله و پس از داوری تخصصی به ۷ تیم برتر در مدالیته الکتریکی که با شایستگی از سایر طرح ها نتایج خود را به همراه پیشنهاد پیاده سازی فیزیکی طرح مدنظر را ارائه  و از آن دفاع کردند، مجوز ورود به مرحله دوم داده شده است تا با استفاده از حمایت های مالی ستاد برای پیاده سازی عملی ایده خود به رقابت برای دریافت جایزه نقدی ویژه بپردازند.

 

براساس این گزارش در رابطه با مبلغ گرنت اختصاص داده شده به هر یک از تیم ها و ادامه فعالیت در مرحله دوم این چالش، کارشناسان ستاد توسعه علوم شناختی آماده همکاری و ارائه نکات لازم هستند.

 

نظر شما