ستاد توسعه علوم شناختی درفراخوانی ازطرح های"طراحی برنامه‌های پرورش کارکردهای اجرایی"حمایت می کند

تاریخ : 1398/11/14

تعداد بازدید : 1597

5 امتیاز از 6 رای

در این فراخوان طراحی برنامه ها برای کودکان عادی مدنظر است و شامل طراحی برنامه های مخصوص کودکان نیازمند کمک های ویژه (استثنایی) نخواهد بود.

ستاد توسعه علوم و فن‎آوری‌های شناختی دردوازدهمین فراخوان حمایت ازطرح‌های پژوهشی،ازطرح های"طراحی برنامه‌های پرورش کارکردهای اجرایی"حمایت می‎کند.

 

طرح‎های پذیرفته‎شده دراین فراخوان به صورت مشترک توسط ستاد توسعه علوم شناختی و سرمایه‎گذاران مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

 

در این فراخوان، طرح‎ها و پیشنهادها در دو قالب مورد پذیرش قرار می گیرند، بطوری که در قالب نخست"طراحی بسته‌های پرورش کارکردهای اجرایی" مطابق با استانداردها و چارچوب مفهومی ویژه‌ی گروه‌های سنی: 5-6 سال، 6-9 سال، 9-12 سال مورد بررسی قرار می‎گیرند.دراین قالب، پژوهشگران می‌توانند بادریافت وتکمیل فرم پیشنهاد طرح شماره 1 دراین فراخوان شرکت نمایند.

 

درقالب دوم افراد و مؤسساتی که بسته‌ها و برنامه‌های پرورش کارکردهای اجرایی از قبل طراحی و یا اجرا شده دارند، می‌توانند در این فراخوان شرکت نمایند تا آن‌ بسته‌ها مطابق با معیارهای مورد نظر ستاد مورد ارزیابی قرار گیرد. این دسته از شرکت‌کنندگان می‌توانند با دریافت و تکمیل فرم پیشنهاد طرح شماره 2 دراین فراخوان شرکت کنند.

 

بسته‌های پرورش کارکردهای اجرایی می‌توانند در قالب‌هایی شامل نرم افزار کاربردی (Application) ، بسته‌های مداد-کاغذی، کتاب و بازی‌های کارتی، تخته‌ای، حرکتی، استراتژیک (مانند بازی فکری، پازل‌های فضایی، بازی‌های منطقی، استدلالی، طراحی شوند.

 

این بسته‌ها می بایست حداقل در یکی از محیط‌ها در دوره پیش دبستان، در محیط مدرسه ، در محیط خانه،  در فرهنگسراها و سرای محله‌ها و سایر مکان ها قابلیت اجرایی داشته باشند.

 

در این فراخوان از تمامی محققان واجد شرایط دعوت شده است با دریافت  فایل راهنمای ثبت طرح پژوهشی و تکمیل فرم‌ ها ، طرح ها و پیشنهادات را در بازه زمانی 98/11/19 لغایت 98/12/19 (غیر قابل تمدید) از طریق کارتابل کاربری خود در سایت ستاد به آدرس www.cogc.ir بارگذاری نمایند.

نظر شما