مراکز دانشگاهی و شرکت های طراحی بازی درچالش "سرمایه شناختی و طراحی بازی" ، حدود پنجاه طرح ارایه کردند

تاریخ : 1398/11/29

تعداد بازدید : 314

5 امتیاز از 4 رای

در چالش "سرمایه شناختی و طراحی بازی" که از سوی شتاب دهنده شناختی و با حمایت ستاد توسعه علوم و فن اوری های شناختی برگزار می شود، مراکز دانشگاهی و شرکت های طراحی بازی از 10 استان کشور ، حدود پنجاه طرح را برای ارزیابی و بررسی ارایه کردند.

از مجموع حدود پنجاه پروپوزال دریافت شده ، تعداد 30 ایده پیشنهادی به بازی های دیجیتال اختصاص دارد و 9 طرح پیشنهادی نیز حوزه بازی های فیزیکی و قلم کاغذی و 10 طرح نیز بطور مشترک در هر دو زمینه‌ی بازی های دیجیتال و فیزیکی و قلم و کاغذی را در بر می گیرد.

 

در طرح ها و ایده های پیشنهادی از سوی این مراکز در این چالش ، طیف کودکان و نوجوانان بیشترین گروه هدف را در طراحی بازی تشکیل می دهند.

 

طرح های پیشنهادی مراکز دانشگاهی و شرکت های طراحی بازی در این چالش با حضور داوران و متخصصان حوزه های علوم شناختی درحال بررسی و ارزیابی است .

 

در این چالش ، شناختی بودن طرح و حضور حداقل یک متخصص از حوزه‌ی علوم شناختی در تیم از معیارهای مهم ورود تیم ها به مرحله‌ی بعد می باشد.

 

تیم های برگزیده (حداکثر 10 تیم) از تاریخ 30 بهمن ماه وارد مرحله‌ی پیش شتابدهی شده و این زمان  تا 20 فروردین ماه 1399 ادامه خواهد داشت.

 

چالش"سرمایه شناختی و طراحی بازی"با هدف توسعه ارتباط بین رشته ای و معرفی بازی های شناختی به عنوان یکی از زمینه های کار آفرینی و سرمایه گذاری با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی برگزار می شود.

 

ارتقای سطح بازی ها از جنبه های صرفا تفریحی به پرورش شناختی و حمایت از تیم های خلاق و نوآور از دیگر اهداف برگزاری این چالش است.

نظر شما