هفتاد و پنج طرح تحقیقاتی و پژوهشی درچهاردهمین فراخوان ارتقا و توانبخشی شناختی ستاد توسعه علوم شناختی ارایه شد

تاریخ : 1399/05/29

تعداد بازدید : 326

4.2 امتیاز از 5 رای

محققان و پژوهشگران در مراکز علمی و دانشگاهی در فراخوان ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به منظور افزایش سرمایه شناختی جامعه ، ارتقا و توانبخشی شناختی با استفاده از مداخلات و خدمات شناختی، هفتاد وپنج طرح تحقیقاتی و پژوهشی ارایه کردند.

این طرح های پژوهشی از 35 مرکز دانشگاهی و علمی کشور برای بررسی در اختیار تیم داوری مرکب از اساتید و متخصصان این حوزه قرار گرفته است.

 

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در راستای سیاست ها و اهداف راهبردی خود برای  پیشگیری و کاهش عملکرد شناختی با استفاده از مداخلات و خدمات شناختی، چهاردهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی را به حوزه ارتقاء و توانبخشی شناختی اختصاص داد.

 

در چهاردهمین مرحله از فراخوان طرح های پژوهشی ، طرح ها یی درحوزه توسعه ابزارها و فن آوری های نوین شناختی و کارآزمایی  بالینی روش ها و پروتکل های ارتقا و توانبخشی شناختی با هدف مرتفع کردن چالش ها در این حوزه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

 

حمایت از طرح‎ های پژوهشی درحوزه توسعه روش‌ها و ابزارهای ارتقاء و توانبخشی شناختی، طرح‎ها و پیشنهادها در دو قالب " بومی سازی، طراحی، ساخت، ارزیابی اثربخشی و یا کارآزمایی بالینی روش های مختلف ارتقاء و توانبخشی شناختی و نیز تولید دانش در این حوزه  بررسی می شوند.

 

در این فراخوان همچون روال گذشته طرح ها در دو مرحله داوری خواهندشد و نتیجه بررسی اولیه طرح ها نیمه دوم شهریور ماه امسال اعلام می شود. طرح‎های پذیرفته‎شده به صورت مشترک توسط این ستاد و سرمایه‎گذاران مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

نظر شما