همکاری های مشترک میان ستاد توسعه علوم شناختی و سازمان بهزیستی کشوردرحوزۀ سالمندی بررسی شد

تاریخ : 1399/06/02

تعداد بازدید : 260

5 امتیاز از 3 رای

درنشستی با حضور مدیران ارشد ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و سازمان بهزیستی کشور، راه‌های همکاری مشترک درحوزه سالمندی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر"سید کمال خرازی" مشاورعالی معاون علمی و فنآوری رییس جمهوردرامورتوسعه علوم شناختی در این نشست تشکیل کارگروه تخصصی مشترک میان ستاد توسعه علوم شناختی و سازمان بهزیستی به منظور کمک به حوزۀ سالمندی را مورد تأکید قرار داد.

 

دکتر"محمد تقی جغتایی" مشاورعالی ستاد توسعه علوم شناختی درامورآموزش نیز در این جلسه حفظ و ارتقای توانمندی های شناختی درمیان افراد جامعه بویژه سالمندان را ضروری دانست و خواستار تلاش‌های گسترده برای بهبود کارکردهای شناختی سالمندان در دوران سالمندی شد.

 

در این نشست مدیرکل دفتر توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی، مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی، رییس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت و نیز اعضای کارگروه ارتقاء و توانبخشی کارکردهای شناختی ستاد توسعه علوم شناختی شرکت داشتند.

 

لازم به یادآوری است با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های شناختی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و بهزیستی قرار است  به منظور ارتقاء و توانبخشی کارکردهای شناختی سالمندان، "بسته توانبخشی شناختی درحوزه سالمندی" درسال جاری تهیه ، تدوین و بصورت مجازی عملیاتی ‌شود.

 

نظر شما