با هدف پرورش شناختی/ مجموعه ای از مقالات و یادداشت ها در سایت ستاد توسعه علوم شناختی انتشار می یابد

تاریخ : 1399/07/05

تعداد بازدید : 242

5 امتیاز از 4 رای

به منظور افزایش قدرت یادگیری ، بهبود مشارکت همگانی و اثر بخشی در آموزش های مجازی ، دریچه جدیدی برای انتشار سلسله یادداشت ها . مقالات و دیدگاه های صاحبنظران و اساتید حوزه ذهن و مغز ، جهت مطالعه علاقه مندان و دانشجویان و پژوهشگران تحت عنوان" پرورش شناختی" در سایت ستاد توسعه علوم شناختی ایجاد شد.

در این فضای جدید ارتباطی با معرفی علوم شناختی به عنوان یک حوزه‌ی مطالعاتی بین‌رشته‌ای که به مطالعه‌ی ذهن و مغز و نحوه‌ی کارکرد آن می‌پردازد، از یادگیری تحت عنوان یکی از عالی‌ترین کارهایی ذهن و مغز  یاد شده است.

 

قرار است در منوی جدید ایجاد شده در سایت این ستاد ، هر هفته یک یادداشت و یا مقاله اساتید و متخصصان حوزه های دانش و یادگیری در منوی "پرورش شناختی " منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.

 

در نخستین گام در این دریچه جدید برای مطالعه ذهن و مغز و کارگردهای آن ، یادداشتی با عنوان " آموزه‌های شناختی برای آموزش در دنیای مجازی" نوشته دکتر "محمود تلخابی" منتشر شده است .

 

وی در این یادداشت با بیان اینکه اکنون که شرایط آموزش و یادگیری تغییر یافته است،  به مسائل آموزش و یادگیری در شرایط جدید نگاهی دوباره خواهیم داشت و نوشت : تلاش خواهیم کرد تا از منظر شناختی، روش‌هایی برای غلبه بر این مسائل ارائه کنیم.

 

وی می گوید: یادگیری عبارت است از ساختن مهارت‌های جدید، درک مفهومی جدید و فرایند درونی کردن ایده‌های جدید به نحوی که آن‌ها به طور شخصی معنادار و کاربردی شوند.

 

وی افزاید: یافته‌های علوم شناختی نشان داده‌اند که یادگیری از طریق فرایندهای شناختی ، هیجانی و عاطفی و اجتماعی و فرهنگی  اتفاق می افتد و این سه فرایندکه زیربنایی برای یادگیری محسوب می‌شوند به صورت درهم‌تنیده هستند. بنابراین، اگر فرایندهای شناختی "تفکر" ما را می‌سازند، در عین حال باید این نکته را در نظر بگیریم که تفکر ماهیتاً هیجانی- اجتماعی است. به عبارت دیگر، آنچه در ذهن ما شکل می‌گیرد به فرایندهای هیجانی و فرهنگی- اجتماعی وابسته است.

 

براساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است هر هفته یک مقاله شامل "بحران توجه در آموزش مجازی" ، "تقویت بازداری: روش‌هایی برای آموزش مجازی اثربخش" ، "انعطاف‌پذیری شناختی: زمینه‌ی سازگاری با آموزش مجازی"، "چالش‌های حافظه‌ی کاری در آموزش مجازی"، "حافظه‌ی بلندمدت: راهکارهایی برای آموزش مجازی" ، "خودتنظیمی در آموزش‌ مجازی"،  "آگاهی از خود در دوران همه‌گیری: راهکارهایی برای معلمان" ، "معمای حالات ذهنی یادگیرندگان در قرنطینه: اهمیت نظریه‌ی ذهن در یادگیری" ، "آموزش مجازی، همه‌گیری و همدلی" ، "تحمل ابهام در دوران همه‌گیری : راهکارهایی برای کلاس درس" ، "تنظیم هیجانی، همه‌گیری و آموزش‌های مجازی"، "انگیزه، بهبود مشارکت یادگیرندگان و آموزش مجازی" ، "آموزه‌هایی از نظریه‌ی ساختن دانش برای آموزش مجازی"  و"یادگیری مجازی: بستری برای ایجاد جوامع یادگیری "  در سایت ستاد توسعه علوم شناختی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

 

 

نظر شما