پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش های بنیادی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی به دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مجهز شد

تاریخ : 1399/08/06

تعداد بازدید : 429

5 امتیاز از 3 رای

با هدف ترویج دانش علوم شناختی و کمک به تامین تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز مراکز تحقیقاتی و درمانی و با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی، پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش های بنیادی به دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای تجهیز شد.

ستاد توسعه علوم شناختی از یک سو سیاست تشویق و ترغیب محققان و متخصصان برای دستیابی به خودکفایی و بومی سازی تجهیزات درحوزه علوم شناختی را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد و از طرف دیگر برای توسعه و گسترش دانش علوم شناختی درمراکز علمی و دانشگاهی فعالیت دارد.

 

تاکنون حدود 10 مرکز علمی ، دانشگاهی و درمانی در نقاط مختلف کشور با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی به دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مجهز شده اند.

 

روش تحریک الکتریکی فراجمجمه ای دارای کاربردهای بالینی و توانبخشی بوده و با توجه به نتایج حاصل از تاثیر مثبت این روش درمانی، امروزه تحقیقات گسترده ­ای در شناخت نحوه اثر این شیوه ، افزایش کارایی و اثرگذاری و همچنین امکان بکارگیری آن برای درمان دیگر بیماری­ها و اختلال­ های عصبی-شناختی درحال اجرا است.

 

مجهز شدن آزمایشگاه های علوم شناختی و آماده سازی  ابزارها و زیر ساخت های مورد نیاز حوزه علوم شناختی در مراکز علمی و تخصصی با هدف  تربیت و آموزش نیروی انسانی از برنامه های حمایتی ستاد توسعه علوم شناختی است. 

 

به واسطه حمایت های ستاد توسعه علوم شناختی تاکنون بسیاری از تجهیزات و امکانات مورد نیاز طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در داخل کشور طراحی ، ساخته و بومی سازی شده است.

نظر شما