با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی 177 طرح پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه های علوم شناختی در کشور در حال اجرا است

تاریخ : 1400/01/15

تعداد بازدید : 620

4.3 امتیاز از 6 رای

به منظور ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی، تامین نیازهای داخلی و کاهش میزان وابستگی ها، در حال حاضر یکصد و هفتاد و هفت طرح تحقیقاتی و پژوهشی درحوزه های علوم شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در مراکز علمی و تخصصی در سطح کشور درحال اجرا است.

در نتیجه پانزده مرحله فراخوان ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برای حمایت از طرح­های پژوهشی، از مجموع صدها ایده تحقیقاتی ارایه شده در سال های اخیر، جمعا دویست و نود و دو طرح مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه علوم و فن آوری ­های شناختی تحت پوشش چتر حمایتی این ستاد قرار گرفتند که تا کنون یکصد و پانزده طرح با حمایت های ستاد به اتمام رسید.

 

در سال گذشته در طی هفت مرحله فراخوان این ستاد، دویست و هفت طرح پژوهشی و تحقیقاتی از سوی محققان، اساتید و پژوهشگران از مراکز علمی و پژوهشی برای برخورداری از چتر حمایتی ستاد ارایه شد که 63 طرح برای اجرا از سوی کمیته داوران مورد تصویب قرار گرفت.

 

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برای توسعه و گسترش دانش علوم شناختی و پیشبرد اجرای طرح های تحقیقاتی درحال حاضر با بیش از یکهزار تن از اساتید، محققان و متخصصان در افزون بر پنجاه مرکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی در استان های مختلف کشور همکاری و مشارکت دارد.

 

به واسطه حمایت های این ستاد، هم اینک طرح های متعددی در زمینه نگاشت مغز، ایمپلنت های مغزی، ارتباط بین مغز و ماشین و سایر حوزه ها در حال اجرا است که نشانگر کسب پیشرفت های علمی و تحقیقاتی گسترده در علوم شناختی در داخل کشور است.

 

ساخت انواع دستگاه های تصویربرداری نوری از مغز، ثبت سیگنال های مغزی و تحریک مغزی از جمله دستآورهای اجرای طرح های تحقیقاتی در امر تولید و ساخت فن آوری های شناختی در کشور بشمار می آید.

 

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در راستای اهداف و سیاست های راهبردی خود تلاش می کند با حمایت از طرح های پژوهشی و استفاده از امکانات و ظرفیت های داخلی، فرصت ها و بسترهای لازم را برای ترویج و ارتقای حوزه های شناختی در کشور فراهم آورد و با تامین نیازهای این حوزه در داخل، زمینه دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی ها هرچه بیشتر فراهم شود.

 

طرح های پژوهشی در این فراخوان ها در زمینه پژوهش های کاربردی و بنیادی شناختی مبتنی بر نگاشت مغز، پژوهش در حوزه بالینی و علوم اعصاب شناختی، فن آوری شناختی برای ارزیابی و بازتوانی شناختی، توسعه فن آوری های شناختی مرتبط با ارتباط بین مغز و ماشین و مغز با مغز، مدل سازی شناختی، توسعه و بومی سازی و هنجاریابی آزمون های ارزیابی شناختی، روانشناسی شناختی، توسعه روش ها و ابزارهای توانبخشی شناختی، توسعه ابزارها و فن آوری های مورد نیاز کشور در حوزه شناختی، پژوهش های کاربردی و بنیادی در آموزش و پرورش شناختی، مدیریت شناختی و اقتصاد شناختی قرار دارند.

نظر شما