کتاب "مغزی که خود را تغییر می دهد" ترجمه و انتشار یافت

تاریخ : 1400/02/22

تعداد بازدید : 390

5 امتیاز از 3 رای

کتابی تحت عنوان" مغزی که خود را تغییر می دهد" و از سوی ستاد توسعه علوم شناختی مورد حمایت قرار گرفته است، در یازده فصل و دو پیوست ترجمه، چاپ و منتشر شد.

در این کتاب از اینکه" مغز انسان می تواند خود را تغییر دهد"، به استناد به تجربیات واقعی دانشمندان ، پزشکان و بیماران و داستان هایی واقعی و شگفت انگیز از موفقیت های مغز بشر، عنوان یک کشف انقلابی  یاد شده است.

 

کتاب " مغزی که خودرا تغییر می دهد" به قلم فردی با مجموعه ای از تخصص ها و تجربیات علمی به نگارش در آمده و تاکنون چندین مرتبه در استرالیا و نیوزیلند تجدید چاپ شده است.

 

به اعتقاد مولفان و مترجمان ، این کتاب می تواند مورد استفاده متخصصان در زمینه روان شناسی ، روانپزشکی ، اعصاب و روان و همچنین مشاوران ، رواندرمانگرها ، مددکاران اجتماعی و پزشکان عمومی قرار گیرد و همچنین می تواند به عنوان منبع اصلی دروس رشته روان شناسی بالینی در دوره کارشناسی ارشد معرفی شود.

 

کتاب " مغزی که خود را تغییر می دهد" تالیف " نورمن دویج " پزشک ، روانکاو و شیفته مغز پژوهی مدرن ،  توسط دکتر" محمدرضا کرامتی و دکتر" افسانه محمدی شاهرخ " ترجمه شد و از سوی انتشارات "ارجمند" چاپ و انتشار یافت.

نظر شما