ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی از پایان نامه های دانشجویی درقالب طرح های پژوهشی حمایت می کند

تاریخ : 1401/02/07

تعداد بازدید : 588

5 امتیاز از 4 رای

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به منظور افزایش مشارکت محققان و پژوهشگران مراکز علمی کشور درفراخوان های طرح های ترکیبی ، از پایان نامه های دانشجویی درقالب طرح های پژوهشی با هدف دستیابی به تولید محصول یا خدمات شناختی حمایت می کند.

در راستای این هدف و برای تشویق محققان، میزان حمایت از طرح های ترکیبی از پایان نامه ها درسال جدید که به صورت فصلی برگزار می شود، افزایش یافته است.

 

اولین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه (طرح های دسته ج) درخرداد ماه امسال برگزار می شود.

 

ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های شناختی در راستای اهداف و سیاست های راهبردی برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی و مهاجرت نخبگان به حوزه علوم و فن آوری های شناختی در هر فصل از سال فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه را برگزار می کند.

 

هدف از اجرای طرح های دسته "ج" مهاجرت نخبگان به حوزه شناختی و تشکیل هسته های تحقیقاتی دراین حوزه است که از طریق تعریف مجموعه­ ای از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری برای دستیابی به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه شناختی پیگیری می شود.

نظر شما