ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های شناختی و صندوق نوآوری و شکوفایی درراستای حمایت از استارتاپ ‌ها و شرکت ‌های دانش بنیان شناختی تفاهم‌ نامه همکاری مبادله کردند

تاریخ : 1401/04/01

تعداد بازدید : 416

5 امتیاز از 7 رای

به منظورحمایت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان شناختی ، ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های شناختی و صندوق نوآوری و شکوفایی تفاهم‌ نامه همکاری امضا و مبادله کردند.

این تفاهم‌ نامه با هدف حمایت از تجاری سازی تحقیقات و توسعه زیست بوم کسب و کارهای حوزه علوم و فن آوری شناختی و ایجاد همکاری میان تیم ‌های شتابدهنده‌ و شرکت ‌های دانش‌بنیان مبادله شد.

 

بر این اساس، از ظرفیت‌های طرفین به منظور همکاری در راستای توانمند سازی، تدوین طرح‌ کسب و کار، تامین مالی، جذب سرمایه‌گذار، شبکه‌ سازی از طریق شتابدهنده‌ها، حمایت از اکتساب و توسعه فن آوری شناختی توسط تیم‌ های تحقیقاتی استفاده خواهد شد.

 

درچارچوب این تفاهم ‌نامه، ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی علاوه بر مشارکت در فراخوان های صندوق نوآوری و شکوفایی، درموضوعات اولویت ‌دارعلوم و فن آوری‌های شناختی از طریق داوری تخصصی، منتورینگ، مشاوره تخصصی، راهبری، آموزش و برگزاری نمایشگاه رونمایی از دستاوردها، از استارت ‌آپ ‌های موفق را مورد حمایت قرار می دهد.

 

 صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بر اساس سازوکارهای مشخص، درقالب جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت ‌ها و شتابدهنده‌ های دانش‌بنیان، تامین هزینه ‌ها ، ارائه فضا برای برگزاری جلسات راهبری، جلسات آموزشی و برگزاری نمایشگاه با ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی همکاری و مشارکت خواهد داشت.

نظر شما