کتاب "مغز شما هنگام کار" منتشر شد

تاریخ : 1401/06/20

تعداد بازدید : 266

5 امتیاز از 3 رای

کتاب "مغز شما هنگام کار" با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی چاپ و انتشار یافت.

نویسنده در این کتاب با بیان اینکه بی تردید توسعه دانش ما در رابطه با مغز و کارکردهای آن دریچه جدیدی برای ورود به دانش های قبلی از جمله مدیریت و تعلیم و تربیت باز کرده است، می افزاید: در پرتو این نگاه تازه می توانیم درک جدیدی در مورد آنچه قبلا در درون خودمان احساس می کردیم پیدا کنیم و این مسئله واقعا ما را شگفت زده می کند.

 

مولف در بخشی دیگر از کتاب می نویسد: این کتاب کمک می کند که هوشمندانه تر ، متمرکز تر و پربازده تر عمل کنیم و آرامش خود را زیر فشارکاری حفظ کرده و مدت زمان جلسات را کاهش دهیم و از پس سخت ترین مسایل که" تاثیر گذاشتن بر دیگران است" برآییم.

 

در مقدمه این کتاب همچنین نوشته شده است : تجربه بارها به ما نشان داده که آگاهی از رفتارهای مغز و چگونگی کارکردهای عالی شناختی آن همچون مکانیزم توجه ، تصمیم گیری ، قضاوت و کنترل اقدام به عمل و یا بازداری از پاسخ ،به وضوح ، بر خود تنظیمی و بهبود عملکرد تاثیر داشته است.

 

این کتاب با زبان ساده پژوهش هایی شگفت انگیز درباره عملکرد مغز محدودیت ها و ظرفیت آن ارایه می دهد و به ما می آموزد که برای کامیابی و موفقیت چگونه فرایند مغزی خود را مستقیما هدایت کنیم.

 

کتاب" مغز شما هنگام کار " نوشته " دیویدراک " توسط " ماجده فیض " ترجمه و از سوی موسسه انتشاراتی اطلس چاپ و منتشر شد.

 

نظر شما