سخنرانی علمی " اخلاق هوش مصنوعی " در پردیس فنی دانشگاه تهران

تاریخ شروع : 1397/12/01

تاریخ پایان : 1397/12/01

توضیحات :

" اخلاق هوش مصنوعی" عنوان یک سخنرانی علمی است که یکم اسفندماه امسال در پردیس فنی دانشگاه تهران برگزار می شود.

 

این سخنرانی علمی توسط دکتر" علیرضا مازاریان" پژوهشگر و مدرس فلسفه ذهن پژوهشکده علوم شناختی تهران در روز چهارشنبه اول اسفند ماه امسال در محل پردیس فنی دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ) صورت می گیرد.