کارگاه آموزشی آنلاین تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در دانشگاه اصفهان

تاریخ شروع : 1399/04/26

تاریخ پایان : 1399/04/26

توضیحات :

در راستای ترویج و توسعه دانش علوم شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ، کارگاه آموزشی آنلاین تحریک الکتریکی فراجمجمه ای در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

 

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای یکی از روش های مورد مطالعه برای درمان اختلالات شناختی و انواع بیماری ها است.

 

تحریک فراجمجمه ای با جریان الکتریکی دارای کاربردهای بالینی و توانبخشی است وبا توجه به نتایج حاصل از تاثیر مثبت این روش درمانی، امروزه تحقیقات گسترده­ای در شناخت نحوه اثر آن، افزایش کارایی و اثرگذاری و همچنین امکان بکارگیری آن برای درمان دیگر بیماری­ها و اختلال ­های عصبی-شناختی درحال اجرا است.

 

این کارگاه آموزشی روز پنجشنبه بیست و ششم ماه جاری و با همکاری شرکت مدینا طب گستر، دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بصورت آنلاین برگزار می شود و  شرکت برای تمامی علاقه مندان به این حوزه دانش علوم شناختی رایگان اعلام شده است.

 

با توجه به اهمیت و کاربرد های بالینی و توانبخشی روش های تحریک الکتریکی فراجمجمه ای برای درمان اختلالات شناختی و بیماری ها ، با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی  تلاش های گسترده ای در سال های اخیر برای طراحی و ساخت دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای در داخل کشور آغاز شد و متخصصان و محققان فنی و علمی موفق شدند این دستگاه را تولید و با موفقیت مورد آزمایش قرار دهند.