اخبار پر بازدید ماه

چالش نوآوری با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی : طراحی و ساخت یک سیستم تحریک... ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دومین دوره بین المللی آموزش جامع علوم اعصاب شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم... ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

با هدف کمک به بومی سازی تولید سیستم ها و ابزارهای آزمایشگاهی در حوزه شناختی... ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

امکان عرضه محصولات و دستاورد های شرکت ها و واحد های فناور حوزه علوم شناختی در... ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

آغاز پذیرش طرح های محققان و پژوهشگران در چالش طراحی و ساخت یک سیستم تحریک غیر... ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

دفاع از رساله دکتری با محوریت "اختلال بیش فعالی/ نقص توجه " در دانشگاه شهید... ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

اعلام آمادگی برای استقرار شرکت های شناختی ، دانش بنیان و فناور در مرکز رشد... ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه طباطبایی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی به... ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

مسوول گروه پژوهش، فن آوری و زیر ساخت ستاد توسعه علوم شناختی: تقویت توانمندی... ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

نتایج یک طرح مطالعاتی و پژوهشی تحت حمایت ستاد توسعه علوم شناختی/ استفاده مفرط... ۱۳۹۸/۰۶/۲۷