اخبار پر بازدید ماه

سیزدهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه علوم شناختی ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

ستاد توسعه علوم شناختی به دانشجویان دکتری تخصصی و دستیاران پزشکی فرصت... ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

چهاردهمین فراخوان حمایت از طرح‎ های پژوهشی ستاد توسعه علوم شناختی با تمرکز بر... ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

بسته توانبخشی شناختی درحوزه سالمندی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی و وزارت... ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

چهار طرح تحقیقاتی درحوزه علوم شناختی میان مراکز علمی ایران و چین در حال اجرا است ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

حدود ششصد دانش آموز در زمینه "دانش مغز" با یکدیگر به رقابت پرداختند ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

مجری یک طرح مطالعاتی در چالش داده کاوی: ویژگی‌های زمانی، احساسی و نگارشی... ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

برگزاری چالش سخنرانی های علمی- ترویجی درحوزه علوم شناختی با حمایت ستاد توسعه... ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

طرح پژوهشی تغییرات شناختی و متابولیکی مغزدر بیماران مبتلا به حملات تشنجی... ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

چهاردهمین فراخوان حمایت از طرح‎ های پژوهشی درحوزه توسعه روش‌ها و ابزارهای... ۱۳۹۹/۰۴/۱۲