اخبار پر بازدید ماه

هشتمین فراخوان ستاد توسعه علوم شناختی برای اعطای فرصت های مطالعاتی در حوزه... ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

مطالعات پژوهشی طراحی وساخت سیستم"تحریک عمقی مغز"با حمایت ستاد توسعه علوم... ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

محققان با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی موفق به طراحی و ساخت " الکترود چند... ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

نماینده اعزامی ایران به مسابقات جهانی "دانش مغز" در کره جنوبی برگزیده و معرفی شد ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

دبیرستاد توسعه علوم شناختی: پایش وارتقای قابلیت های شناختی،توسعه فناوری ها و... ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

با هدف افزایش توانایی ها ، " فعالیت ‌های یادگیری تلفیقی مبتنی بر اصول آموزش و... ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

مرحله نهایی مسابقه ملی دانش مغز با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در تهران... ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

دستگاه واقعیت مجازی جهت بهبود و توسعه آزمایش های علوم اعصاب شناختی با حمایت... ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

با هدف مطالعات پژوهشی/ مرکزپزشکی، درمانی وآموزشی"لقمان حکیم" با حمایت ستاد... ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

موفقیت علمی و پژوهشی محققان دانشگاه تهران با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در... ۱۳۹۸/۰۴/۲۳