اخبار پر بازدید ماه

دهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه علوم شناختی ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

موفقیت های علمی گروه "پیشران نوروفوتونیک " تحت حمایت ستاد توسعه علوم شناختی... ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

تلاش های ستاد توسعه علوم شناختی برای گسترش فعالیت های تحقیقاتی حوزه های علوم... ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

در راستای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی / توانمند سازی دانشجویان برای بهره... ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

طراحی و ساخت "باتری لیتیوم یون" برای ایمپلنت های مغزی با حمایت ستاد توسعه... ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

بسته ی آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور برای کاهش پرخاشگری در کودکان با حمایت... ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

با هدف تعامل حوزه های علمی و تخصصی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی، چهار... ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حمایت ستاد توسعه علوم... ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

مطالعات پژوهشی طراحی وساخت سیستم"تحریک عمقی مغز"با حمایت ستاد توسعه علوم... ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کتاب روانشناسی زبان با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی چاپ و منتشر شد ۱۳۹۸/۰۳/۰۷