اخبار پر بازدید ماه

دبیر ستاد توسعه علوم شناختی : جذب همکاری شرکت‌ های فعال و دانش ‌بنیان برای... ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

ایران و برزیل در مسیر پیشرفت و توسعه روابط درحوزه علوم و فن آوری های شناختی ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

شکل گیری هسته های تحقیقاتی و پژوهشی گامی اساسی برای پیشرفت و توسعه درحوزه های... ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

دبیرعلمی هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی: همکاری های مشترک تحقیقاتی میان... ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

کتابی دیگر درحوزه شناخت اجتماعی مورد حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های... ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

گزارش عملکرد سال 98 ستاد راهبری توسعه علوم و فن آوری شناختی منتشر شد ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

نشست نقد و بررسی کتاب" شناخت تنگناهای اجتماعی" با حمایت ستاد توسعه علوم... ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

ستاد توسعه علوم شناختی و صندوق پژوهش و فن آوری گیلان تفاهم نامه همکاری امضا... ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

کتاب "روش‌های تجربی در زبان ‌شناسی شناختی" ترجمه شد ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

انجمن علمی-دانشجویی مغز و شناخت دانشگاه گیلان در جشنواره "ملی حرکت " درجایگاه... ۱۳۹۹/۰۶/۳۱