اخبار پر بازدید ماه

حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه علوم شناختی در شانزدهمین فراخوان ستاد توسعه... ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

ستاد علوم شناختی از طرح های پژوهشی در امر بهسازی محیط های یادگیری مجازی حمایت... ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی توانبخشی شناختی اختلالات تکاملی ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

دبیر ستاد توسعه علوم شناختی: داده کاوی هوشمند به توان شناختی گامی مثبت برای... ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

ستاد توسعه علوم شناختی برای طراحی و ساخت ابزارهای تشخیص و شناسایی اختلالات... ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

دوره آموزشی سایکوفیزیک با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی برگزار می شود ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

"پایانه16 کاناله تمام مجتمع تحریک سلول های عصبی" با حمایت ستاد توسعه علوم... ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

مدرسه تابستانه پردازش داده های علوم اعصاب با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی... ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

پیام آور مغز و شناخت : افزایش سواد و سرمایه شناختی آحاد جامعه یک نیاز ضروری است ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

محققان در دانشگاه صنعتی سهند تبریز با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی موفق به... ۱۴۰۰/۰۴/۲۰