اخبار پر بازدید ماه

طراحی و ساخت دستگاه های ثبت سیگنال های زیستی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی... ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

بیست ایده پژوهشی برای رقابت درطرح چالش تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز مورد... ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

اولین مرحله داوری حضوری طرح های چالش تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

طراحی و تولید "میکرو الکترود تنگستنی" برای ثبت اطلاعات عصبی با حمایت ستاد... ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

نشست هم اندیشی شورای راهبردی هفته آگاهی از مغز در ستاد توسعه علوم شناختی ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

داوران طرح های محققان در چالش طراحی و ساخت سیستم تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق... ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

هشتمین همایش بین‏ المللی علوم شناختی باحمایت ستاد توسعه علوم شناختی در تهران... ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

بیش از 330 میلیون تومان جایزه نقدی و سوبسید فروش به برندگان چالش "سرمایه... ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

نقد و بررسی کتاب "مقدمه ای برروان شناسی شناختی کاربردی" با حمایت ستاد توسعه... ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

نوزدهمین همایش علمی مشاوره ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی در دانشگاه... ۱۳۹۸/۱۰/۲۴