اخبار پر بازدید ماه

ستاد توسعه علوم شناختی درفراخوانی از طرح‌های آزمون‎های ارزیابی شناختی... ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

پژوهشگران، مخترعان و دست اندرکاران شرکت های دانش بنیان درفراخوان"چالش داده... ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های شناختی به دانشجویان ایرانی مقطع دکتری درخارج... ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی : "چالش داده کاوی هوشمند به توان شناختی"،... ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم شناختی: فعالیت درحوزه ساخت ابزارهای تحریک... ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

مهلت ارسال طرح های پیشنهادی درفراخوان چالش"داده کاوی هوشمند به توان شناختی :... ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

معرفی طرح پژوهشی تحت حمایت ستاد علوم شناختی در حوزه اعتیاد درکانال آپارات ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ششمین دوره مسابقات دانش آموزی دانش مغز" " Brain Bee باحمایت ستاد توسعه علوم... ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

دومین دوره بین المللی آموزش علوم اعصاب شناختی تحت حمایت ستاد توسعه علوم... ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

تلاش محققان گروه پژوهشی"نوروبیوم ایران" به منظور یافتن نشانگرهای زیستی مرتبط... ۱۳۹۸/۰۸/۲۰