اخبار پر بازدید ماه

همکاری های مشترک تحقیقاتی میان ایران و برزیل در مرزهای دانش وتوسعه خدمات و... ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

گام ستاد توسعه علوم شناختی درمسیر ایجاد رقابت میان پژوهشگران برای طراحی و... ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

نشست هم اندیشی خبرگان و اساتید حوزه علوم اعصاب شناختی در دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

همکاری های علمی و تخصصی میان محققان و اساتید دو کشور ایران و چین در حوزه دانش... ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

مطالعات پژوهشی بررسی" اعتیاد " با همکاری محققانی ازدانشگاههای استرالیا و... ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

مشاور عالی ستاد توسعه علوم شناختی: ایران جزء 10 کشور برتر جهانی در تولید... ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

حمایت صندوق علمی مشترک راه ابریشم از فعالیت های پژوهشی میان محققان ایرانی و... ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

حمایت ستاد توسعه علوم شناختی از تولید تجهیزات داخلی و محصولات شرکت های دانش... ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

نهمین فصلنامه مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

با هدف آشنایی با فن آوری های نوین علوم شناختی / ششمین مدرسه تابستانه دانشجویی... ۱۳۹۸/۰۵/۰۷