اخبار پر بازدید ماه

طراحی و ساخت دستگاه های ثبت سیگنال های زیستی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی... ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

بیست ایده پژوهشی برای رقابت درطرح چالش تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز مورد... ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

اولین مرحله داوری حضوری طرح های چالش تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

طراحی و تولید "میکرو الکترود تنگستنی" برای ثبت اطلاعات عصبی با حمایت ستاد... ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

نشست هم اندیشی شورای راهبردی هفته آگاهی از مغز در ستاد توسعه علوم شناختی ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

بیش از 330 میلیون تومان جایزه نقدی و سوبسید فروش به برندگان چالش "سرمایه... ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

هشتمین همایش بین‏ المللی علوم شناختی باحمایت ستاد توسعه علوم شناختی در تهران... ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

یازدهمین فصلنامه مغز و شناخت با نگاهی ویژه به "چالش سرمایه شناختی و طراحی... ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

نقد و بررسی کتاب "مقدمه ای برروان شناسی شناختی کاربردی" با حمایت ستاد توسعه... ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

محققان دردانشگاه صنعتی اصفهان با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی موفق به طراحی... ۱۳۹۸/۱۱/۰۲