تمدید مهلت اعطای فرصتهای مطالعاتی در موسسات برتر علوم و فناوری های شناختی به دانشجویان دکتری

تاریخ : 1393/12/02

تعداد بازدید : 1015

5 امتیاز از 1 رای

تا تاریخ 8 اسفند 1393

به دلیل استقبال دانشجویان دکتری از30 فرصت مطالعاتی تخصیص یافته حوزه علوم و فناوریهای شناختی در ستاد، استفاده از این فرصت و ارائه مدارک مورد نیاز تا پایان 8 اسفند ماه 93 تمدید گردید. بدیهی است مدارک دریافت شده پس از این فرصت بررسی نخواهند شد.

نظر شما