تمدید فرصت ارسال پیشنهادیه (پروپوزال) برای تعدادی از RFP های حوزه ایمپلنت های مغزی

تاریخ : 1395/02/18

تعداد بازدید : 1317

1.5 امتیاز از 2 رای

به آگاهی می رساند فرصت ارسال پیشنهادیه (پروپوزال) برای تعدادی از RFP های حوزه ایمپلنت های مغزی از تاریخ 1395/02/25 لغایت 1395/03/08 تمدید شده است.

لازم به ذکر است که این تمدید فقط برای RFP هایی صورت گرفته است که برای آن ها قواعد ستاد علوم و فناوری های شناختی در خصوص فرمت، تعداد، و یا محتوای پیشنهادیه های ارسالی برآورده نشده است. RFP های فوق الذکر به شرح زیر می باشند:

• طراحی و ساخت آرایه های الکترودی نفوذی دو بعدی با استفاده از ریز فناوری

• طراحی و ساخت یک باتری برای ایمپلنت های مغزی به منظور تأمین توان مورد نیاز مدارهای بخش کاشته شده در بدن

• طراحی و ساخت یک بسته بندی مطئمن برای ایمپلنت های قابل کاشت در مغز
نظر شما