تمدید فرصت ارسال پیشنهادیه (پروپوزال) برای تعدادی از RFP های حوزه ایمپلنت های مغزی

تاریخ : 1395/04/27

تعداد بازدید : 1763

4.5 امتیاز از 2 رای

به آگاهی می رساند فرصت ارسال پیشنهادیه (پروپوزال) برای تعدادی از RFP های حوزه ایمپلنت های مغزی از تاریخ 1395/05/02 لغایت 1395/05/16 تمدید شده است.

لازم به ذکر است که این تمدید فقط برای RFP هایی صورت گرفته است که برای آن ها قواعد ستاد علوم و فناوری های شناختی در خصوص فرمت، تعداد، و یا محتوای پیشنهادیه های ارسالی برآورده نشده است. RFP های فوق الذکر به شرح زیر می باشند:

• طراحی و ساخت الکترود برای ثبت و تحریک الکتریکی

• طراحی و ساخت فرستنده-لینک-گیرنده در مسیر معکوس (برای انتقال داده از بخش کاشته شده در بدن به دنیای بیرون)

نظر شما