مجری طرح پژوهشی در حوزه علوم شناختی : اعتیاد به مورفین تصمیم گیری را مختل می کند

تاریخ : 1397/04/06

تعداد بازدید : 743

5 امتیاز از 3 رای

دکتر "عباس حق پرست" یکی از مدیران ارشد ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و مجری طرح تحقیقاتی "اثر اعتیاد به مورفین و ترک آن بر جنبه های شناختی تصمیم گیری برپایه تاخیر و تلاش" می گوید: اعتیاد به مورفین تصمیم گیری بر پایه تاخیر و تصمیم گیری بر پایه تلاش را کاهش می دهد.

وی در گفت و گو با بخش خبری ستاد علوم شناختی گفت: هنگام اعتیاد به مورفین فعالیت "نورون های" نواحی درگیر در مغز برای تصمیم گیری کاهش یافته و منجر به مختل شدن تصمیم گیری در این افراد می شود و در  زمان ترک اعتیاد به مورفین فعالیت نورونهای نواحی ذکر شده افزایش یافته و منجر به بهبود تصمیم گیری بر پایه تاخیر و تصمیم گیری بر پایه تلاش می شود.

 

مجری این طرح تحقیقاتی می افزاید: نواحی مختلفی از مغز مانند"استریاتوم"، "هیپوکمپ"، "هسته اکومبنس " و "کورتکس پری فرونتال" درتصمیم گیری درگیر هستند، این نواحی دارای "رسپتورهای اپیوئیدی" بوده و مواد مخدر از جمله "اپیوئیدها" می تواند این مراکز را تحت تاثیر قرار دهد.

 

دکتر حق پرست تصریح کرد: اعتیاد یکی از مشکلات مهم جوامع امروزی است و تاثیرات جسمی و روانی زیادی روی افراد معتاد به جا می گذارد، به طوری که  مواد مخدر بر مراکز مهم تصمیم گیری مغز اثر کرده و فرایند تصمیم گیری در افراد معتاد را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

وی افزود: این طرح پژوهشی که با عنوان "اثر اعتیاد به مورفین و ترک آن بر جنبه های شناختی تصمیم گیری بر پایه تاخیر و تلاش" در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی در حال انجام است، اثرات اعتیاد به "مورفین " و روند ترک آن بر جنبه های شناختی تصمیم گیری بر پایه تاخیر و یا تلاش، در مدل حیوانی موش آزمایشگاهی از نظر رفتاری و الکتروفیزیولوژی را مورد بررسی قرار داده است.

 

دکتر حق پرست با بیان اینکه هنگام اعتیاد، فعالیت نورونی ناحیه "کورتکس پری فرونتال" مغز تحت تاثیر قرار می گیرد، افزود:  نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد، اعتیاد به مورفین تصمیم گیری بر پایه تاخیر و تصمیم گیری بر پایه تلاش را کاهش می دهد و همچنین هنگام اعتیاد، فعالیت نورونی ناحیه "کورتکس پری فرونتال "مغز تحت تاثیر قرار می گیرد.

 

عضو ارشد ستاد علوم شناختی در بخشی دیگر از این گفت و گو یادآورشد: درهنگام درمان اعتیاد، علاوه بر توجه به درمان جنبه های فیزیکی و ظاهری اعتیاد، لازم است به اثرات روانی آن مانند مختل شدن مسیر های تصمیم گیری در افراد معتاد نیز توجه کرد،  زیرا برای ترک اعتیاد و بازگشت این افراد به زندگی عادی و قدم گذاشتن در مسیر خود باوری و موفقیت لازم است مراکز شناختی مغز مانند مراکز تصمیم گیری به درستی عمل کنند.

 

دکتر حق پرست، مجری این طرح تحقیقاتی گفت: اعتیاد علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی و روانی برای فرد معتاد، زندگی اطرافیان او را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

نظر شما