محقق حوزه علوم شناختی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان: ورزش های هوازی درتوانبخشی اختلالات رفتاری- شناختی ناشی از بیماری های مغز، بویژه اعتیاد نقش بسیار مثبتی دارند

تاریخ : 1398/01/05

تعداد بازدید : 387

5 امتیاز از 5 رای

دکتر"علی رشیدی پور" مجری طرح پژوهشی "بررسی اثرات شدت های مختلف ورزش اجباری برنارسایی های رفتاری" تحت حمایت ستاد توسعه علوم شناختی اعلام کرد: یافته های علمی و مطالعاتی نشان می دهد ورزش های هوازی ملایم تا متوسط نقش مهمی در توانبخشی رفتاری-شناختی ناشی از بیماری های مغز بویژه اعتیاد ایفا می کند و به عنوان یک روش غیردارویی می توانند درکلینیک های ترک اعتیاد و مراکز بازتوانی مصرف دارو مورد استفاده قرار گیرند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: براساس مطالعات پژوهشی ، ورزش‌های هوازی قادرند تغییرات وسیع شبکه‌های مغزی و اختلالات شناختی و رفتاری را در بسیاری از بیماری های مغزی، به صورت برگشت‌ناپذیر اصلاح نمایند.

وی افزود: توسعه و بکارگیری الگوهای ورزشی مناسب که فاقد اثرات جانبی باشند، برای توانبشخی بیماری های مغزی از جمله اعتیاد بسیار مهم است.

 

مجرح طرح پژوهشی بررسی اثرات شدت های مختلف ورزش اجباری بر نارسایی های رفتاریگفت: محققان مرکز تحقیقات فیزیولوژی سمنان در یک پروژه تحقیقاتی روی مدل های آزمایشگاهی اعتیاد نشان دادند که موش های معتاد نر و ماده در مرحله ترک اعتیاد ، اختلالات رفتاری، شناختی و بیوشیمایی نشان می دهند.

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان می گوید: در این طرح مطالعات پژوهشی، موش ها  در ترک اعتیاد در معرض فعالیت های ورزشی هوازی با شدت های ملایم تا شدید روزانه به مدت 30 دقیقه و به مدت چهار هفته قرار گرفتند و بعد از اتمام فعالیت های ورزشی، رفتارهای اضطرابی، فعالیت های شناختی و تغییرات فاکتورهای مهم مغزی و سرم از جمله فاکتور پیشن برنده رشد مغزی و کورتیکوستون سرم اندازه گیری شد. 

 

وی خاطر نشان کرد: نتایج مطالعات نشان داد که علیرغم تفاوت های مختصری که در هر دو جنس دیده شد، ورزش هوازی از شدت ملایم تا متوسط توانستند بسیاری از اختلالات شناختی-رفتاری و بیوشیمایی ناشی از اعتیاذ به مرفین در مرحله ترک را اصلاح کنند.

 

وی گفت: در طراحی الگوهای ورزشی مناسب به منظور بازتوانی رفتاری- شناختی درافراد معتاد به مواد مخدر نتایج نشان می دهد ورزش شدید نه تنها اثرات مثبت نداشت، بلکه بعضی از اختلالات بیوشیمایی را تشدید می کند.

 

محقق مرکز تحقیقات فیزیولوژی استان سمنان یادآور شد: نتایج این مطالعه نشان می دهد که ورزش های هوازی ملایم تا متوسط نقش مهمی در توانبخشی رفتاری-شناختی معتادان ایفا می کند و به عنوان یک روش غیردارویی می توانند در کلنیک های ترک اعتیاد و مراکز بازتوانی مصرف دارو مورد استفاده قرار گیرند.

نظر شما