کتاب روانشناسی زبان با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی چاپ و منتشر شد

تاریخ : 1398/03/07

تعداد بازدید : 768

5 امتیاز از 4 رای

به منظور تهیه محتوای آموزشی مناسب و آشنایی با روش های آزمایشگاهی در پژوهش های زبانی ، کتاب روانشناسی زبان با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی چاپ و منتشر شد.

ارایه موضوعاتی برای نگارش پایان نامه های متنوع در حوزه های مرتبط با پردازش زبان فارسی و دیگر گویش ها در ایران  و نیز  ایده های جدید در پژوهش های زبانی از دیگر اهداف تالیف و ترجمه کتاب روانشناسی زبان عنوان شده است.

 

کتاب روانشناسی زبان برگرفته از فصول حوزه های مطالعاتی روانشناسی زبان ، تولید زبان ، بازشناسی واژه ، درک جمله ، اکتساب زبان اول و دوزبانگی توسط دکتر " مهدی پور محمد " عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی تالیف و ترجمه و با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها به چاپ رسیده است.

 

روانشناسی زبان رشته ای علمی است که بسیاری از داده های آن حاصل انجام آزمایش و مطالعات آزمایشگاهی است و در این کتاب تلاش شد با ارجاع تازه ترین یافته های انجام شده ، این حوزه پژوهشی بخوبی برای دانش پژوهان و دانشجویان حوزه های مختلف مرتبط با زبان معرفی شود.

نظر شما