سیزدهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم شناختی بر مسائل شناختی فراگیر جامعه اختصاص یافت

تاریخ : 1399/02/11

تعداد بازدید : 721

5 امتیاز از 8 رای

ستاد توسعه علوم و فن آوری شناختی به منظور توسعه هم افزایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای رسیدن به اهداف مشخص در حوزه علوم شناختی، سیزدهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در خرداد سال 1399 را با تمرکز بر مسائل شناختی فراگیر جامعه منحصراً به طرح های دسته ج اختصاص داده است.

اطلاعات تکمیلی این دوره از فراخوان  متعاقباً اعلام می ‌گردد.

 

طرح های پیشنهادی محققان در این فراخوان شامل ترکیبی از حداقل دو پایان نامه (کارشناسی ارشد/ دکتری) است که باید در راستای اهداف پژوهشی، توسعه فن آوری و یا خدمات شناختی  و در چارچوب اولویت­ های ستاد قرار داشته و دستاورد یکپارچه ‌ای را دنبال کنند.

 

 طرح­ های پژوهشی و توسعه فن آوری، خصوصا در حوزه­ ی علوم پایه، مشروط به مشخص بودن فازهای بعدی طرح برای رفع نیازهای جامعه و توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار می­ گیرند.

 

در این فراخوان  طرح هایی که بین رشته ای تعریف شوند و تیم راهنما نیز بین رشته ای باشد در اولویت قرار دارند.


طرح های پژوهشی محققان در این فراخوان در زمینه پژوهش های کاربردی و بنیادی شناختی مبتنی بر نگاشت مغز، علوم اعصاب شناختی، فن آوری شناختی، رابط بین مغز و ماشین و مغز با مغز، مدل سازی شناختی، روانشناسی شناختی، توانبخشی شناختی، آموزش و پرورش شناختی، زبانشناسی شناختی، انسان ‌شناسی شناختی، شناخت اجتماعی، مدیریت شناختی و اقتصاد شناختی مورد حمایت قرار می گیرند.

نظر شما